Dr. Wayne W. Dyer: A szándék hatalma

A szándék hatalma

Alcímek

A kozmosz határtalan szervezőereje

Rejtve maradt képességeink és adottságaink életre keltése

„Az univerzumban létezik egy mérhetetlen és leírhatatlan erő, melyet a sámánok szándéknak neveznek, és a kozmosz egészének kivétel nélkül minden létezőjét egy összekötő kapocs fűzi e szándékhoz. Amikor a varázslók magukhoz szólítják a szándékot, az eljő hozzájuk, és megnyitja a megvalósítás útját, ami annyit jelent, hogy a varázslók mindig véghezviszik, amibe belefogtak.”

Carlos Castaneda

A szándék nem olyasvalami, amit te csinálsz, hanem az univerzumban láthatatlan energiamezőként létező erő! Megszokott, mindennapi viselkedésformáid hatótávolságán kívül áramlik. Módodban áll magadhoz vonzani ezt az energiát, és megtapasztalni az élet izgalmas, újszerű megélésének lehetőségét. Hogyan? A szándék hatalmát alkalmazva hozzáférhetsz látszólag szunnyadó erőkhöz, amelyek segítségedre lesznek életed kulcsfontosságú időszakaiban, így valóra válthatod lelked hő vágyait. Melyek ezek az erők? Hol találhatók? Ki juthat a birtokukba, ki nem férhet hozzájuk, és miért? A szerző részletesen elmagyarázza mindezt. Új szemmel tekinthetsz a szándékra, és a könyv gyakorlatain edződve hasznodra fordíthatod azt. Eddig rejtve maradt, fantasztikus képességeket és adottságokat kelthetsz életre önmagadban! A kötet gyakorlatait alkalmazva felfedezed, hogy sokkal kiválóbb ember vagy, mint amilyennek valaha is álmodtad magad.

„A múlt gyűjtemény, emlék. A jövő elővételezés, a jelen a tudatosság. Amikor felszabadulunk a múlt terheitől, jelen cselekedeteink a jövő megteremtésének termékeny talajává válnak. A szándék hatalma katalizátorként működik az anyag, az energia és a tér-idő események számára, hogy bármi, amit akarunk, megvalósuljon.”

Deepak Chopra

Tartalomjegyzék

 • Előszó
 • Köszönetnyilvánítás
 • I. rész - A SZÁNDÉK NÉLKÜLÖZHETETLEN ELEMEI
  • 1. fejezet - Tekintsünk új nézőpontból a szándékra!
   • Hol található ez a szándéknak nevezett energiamező?
   • A mindenütt jelen lévő szándék jelentése
   • Hogyan jutottál el addig a tapasztalatig, hogy el vagy vágva a szándék energiájától?
   • Fogódzkodjunk a villamos kapaszkodójába!
   • Négy lépés a szándék energiájához
   • Az egyetemes szándék és a szabad akarat paradoxonja
   • A szándék segítségével a Szellem érted fog munkálkodni
   • Ötvözd a szabad akaratot a szándékkal!
   • Olvaszd egybe egyéni gondolataidat az egyetemes Szellemmel!
  • 2. fejezet - A szándék hét arca
   • Lépj tovább a szándékról való gondolkodástól a szándék megértéséig!
   • A szándék hét arca
  • 3. fejezet - Kapcsolódj a szándék energiájához!
   • Hatolj be a szándék szellemébe!
   • Akaratod, és képzeleted
   • Használd fel a szándék hét arcát, hogy kapcsolódhass energiájához!
  • 4. fejezet - A kapcsolódás akadályai
   • Egybecseng-e belső párbeszéded a szándékkal?
   • Összhangban áll-e energiaszinted a Szellemmel?
   • Energiaszinted emelése
   • Program dióhéjban energiáid rezgésszámának megemelésére
   • Önteltséged
   • Hét lépés az ego befolyásának legyőzésére
  • 5. fejezet - MiIyen hatást gyakorolsz másokra, ha kapcsolatban állsz a szándék energiájával?
   • Azt kapod, amit másoknak kívánsz
   • Egyedül semmire sem megyünk
   • A mindennapitól a rendkívüliig
   • Milyen hatást gyakorolnak másokra az energiáid?
   • Az emberiség közös tudatára gyakorolt hatásod
  • 6. fejezet - Szándék és végtelenség
   • Az élet örökkévaló
   • Félelmed a végtelentől
   • A végtelen tevékeny és tétlen oldala
 • II. rész - FOGD MUNKÁRA A SZÁNDÉKOT!
  • 7. fejezet - Szándékomban áll mindenkor tisztelni önmagamat
   • Túsz vagy szállásadó?
   • Amit önmagadról gondolsz, azt a világról gondolod
  • 8. fejezet - Szándékomban áll céltudatosan élni az életemet
   • Cél és szándék
   • Ihletettség és cél
  • 9. fejezet - Szándékomban áll önmagamat nyújtva békességet teremteni minden családi kapcsolatomban
   • Az emberek úgy viselkednek veled, ahogyan te tanítod rá őket
  • 10. fejezet - Szándékomban áll sikeresnek érezni magam, és bőséget vonzani az életembe
   • Hogyan szemléled az életet?
   • Hogyan szemléli az életet a szándék egyetemes, mindent megteremtő energiamezeje?
   • A megengedés művészete
   • Bőség, függetlenség és az érzéseid
  • 11. fejezet - Szándékomban áll stresszmentes, nyugodt életet élni
   • A stressz az ego vágya
   • A legkisebb ellenállás útja
  • 12. fejezet - Szándékomban áll a számomra ideális embereket és eszményi kapcsolatokat vonzani
   • Helyettesítsd az ellenállást megengedéssel!
   • Vonzz életedbe spirituális párkapcsolatot!
  • 13. fejezet - Szándékomban áll a lehető leghatékonyabbá tenni képességemet a gyógyításra és a gyógyulásra
   • Válj a gyógyítássá!
   • A betegség gondolataitól az egészség szándékáig
   • A betegség nem büntetés
  • 14. fejezet - Szándékomban áll megbecsülni és kinyilvánítani a bennem rejlő zsenit
   • Változtasd meg energiaszintedet, hogy hozzáférj a benned rejlő zsenihez!
   • Terjeszd ki valóságodat!
 • III. rész - A KAPCSOLAT
  • 15. fejezet - Egy olyan ember portréja, aki kapcsolatban áll a szándék energiamezejével
Szerkesztő/Szerző: