Ré: Az Egység Törvénye

Az Egység Törvénye

„...Az Egység Törvénye ... megközelíthető azzal a kijelentéssel, hogy minden dolog egy, hogy nincs polaritás, nincs helyes vagy helytelen, nincs diszharmónia, csak azonosság. Minden egy, és ez az egy a szeretet/fény, a fény/szeretet, a Végtelen Teremtő. ...” – Ré nevű entitás megfogalmazása, aki 1981-1984 között, ráhangolódó transz telepátia során, információkat adott át egy három fős társaságnak, akik kérdeztek és rögzítették az univerzumokkal kapcsolatos tudást.

Az öt részből álló könyvet megismerésre és megértésre ajánljuk, amelyből alább egy részt emeltünk ki

A jelen és a közeljövő változásai a földi életben

Sok forrásból halljuk, hogy egy bizonyos evolúciós korszak végnapjaiban élünk. A keresztény hit népszerű írói vették a Jelenések Könyvét, és megvizsgálták azt egy olyan módon, hogy azt sugallja, hogy az Armageddon napjai közel vannak. Tudósok számos könyvben járták körül a lehetőségét, hogy szokatlan bolygóegyüttállások, mint a Jupiter-hatás, várhatók most és a 2000-es évben, felnagyítva ezzel a földi változások lehetőségét. Más tudósok bizonyítékok sorát vizsgálták meg egy valószínű póluseltolódásra vonatkozóan a 2000-es év környékén. Edgar Cayce és hozzá hasonló próféták szintén közvetítettek információkat efféle drasztikus földi átrendeződésekről, majd ennek tetejébe áll természetesen mindannyiónk aggodalma a szigorúan csak emberkéz általi bolygóméretű pusztulás lehetőségéről. Mi magunk is gyűjtöttünk információkat találkozóinkon a földi változások témájában:

Bolygótokon van egy évszak, amely rendkívüli hevességű lesz fizikai illúziótokra nézve. Ennek fizikai okai változóak. Tudósaitok, amíg tudnak, sok időt töltenek majd el azzal, hogy próbálják katalogizálni mindazon feltételt, amelyek bolygótok fizikai síkján katasztrófákat idéznek elő. Amiről tudósaitok beszélnek, nagyon is igaz, és része annak a programnak, amelyet a szent iratok, melyek nektek szerte a Föld színén megvannak, előre megjósoltak.

Nem megengedett, de nem is lehetséges elmondanunk nektek, hogy pontosan milyen események fognak lejátszódni, vagy hogy ezek mikor esedékesek, annak köszönhetően, hogy a pontos eseményeknek a bolygótok népének szívében és lelkében uralkodó rezgésnemek a meghatározói. Nagy mennyiségű karma halmozódott fel magán a Föld bolygón belül, amelynek helyre kell billennie, amint a ciklus átvált, és ezek a dolgok testet fognak ölteni.

Hogy pontosan mikor, és hogyan, azt meg nem mondhatjuk, de nem is akarnánk, barátaim. Mert az eső, a szél és a tűz csak azokat a dolgokat fogja elpusztítani, amelyek a harmadik rezgési szinten vannak. Csak azért értékelitek túl ezeket a dolgokat, mert nem tudjátok elképzelni, hogy milyen lehet egy negyedik denzitásszintű lét. Azt javasoljuk nektek, hogy egy pillanatot se vesztegeljetek arra, hogy a harmadik denzitású létállapot fenntartásával kössétek le magatokat akkor, amikor a vibrációs változás a negyedik denzitásba már befejeződött.

Ha lelked számára az érettségi napja elérkezett, akkor a negyedik dimenzióba való kiemelkedésedhez szükséges dolgok befejezettnek tekinthetők. Mindent el fognak intézni azok a segítők, akiknek létezéséről feltétlenül tudomásod kell legyen.

Rendkívül nagy a valószínűsége, hogy kár fogja érni azon dolgokat, amelyekkel magadat azonosítod a harmadik denzitásban. Ha világosan akarunk beszélni, a halál árnyékának völgyét fogjátok meglátni. Ugyanezeket a szavakat, barátaim, már elmondták nektek korábban, mégis úgy ragaszkodtok a fizikai testhez és a fizikai környezethez, mintha a lelketek kapcsolódna állandó jelleggel hozzájuk.

Emlékeztethetünk-e titeket arra, hogy a lelketeket sem a fejetekben, sem a kezetekben, sem a mellkasotokban, sem a lábatokban, sem a lábfejetekben nem fogjátok megtalálni, hogy a szellemeteket sehol nem lelhetitek meg, semmilyen művelettel el nem távolíthatjátok, nem segíthettek neki. A szellemetek egy burokban lakozik. A burok eltávolítható, de ez nem számít. A lélek nem hal meg.

Mi lehet a metafizikai jelentése bolygónk e felvázolt fizikai traumájának? A Konföderáció szerint maga a bolygónk vándorol át egy új vibrációba, a tér és idő egy új porciójába, amelyet hívhatunk Új Korszaknak (New Age), de amelybe nem léphetünk be anélkül, hogy igazán meg ne tanultuk volna a szeretet leckéit, melynek megtanulását vagy meg nem tanulását mi vállaltuk magunkra, sok leszületésen keresztül. Ezért a Konföderáció szerint a döntésünk, hogy a pozitív utat követjük-e vagy sem, igen lényeges:

Egy döntést kell meghoznotok igen hamarosan, és kívánatos lenne, hogy a bolygó összes lakója megértse ezt a döntést, amelyet meg kell majd hozni. A bolygó sok lakója számára nehéz lesz megérteni, hogy miféle választás is ez, mivel ez egy olyan döntés, amelyet idáig nem mérlegeltek. Olyannyira el vannak foglalva a mindennapi tevékenységeikkel, a zavarukkal, a nagyon egyszerű jellegű vágyaikkal, hogy képtelenek most egy olyan döntés megértésén fáradozni, amelyet mindjárt meg kell hozniuk. Akár akarják, akár nem, akár megértik, akár nem, függetlenül bármely befolyásolástól, minden egyes egyénnek, aki a Föld bolygón tartózkodik, rövidesen döntést kell majd hoznia. Nem lesz köztes mezsgye. Lesznek azok, akik a szeretet és a fény útja mellett döntenek, és lesznek azok, akik másként.

A döntés nem úgy fog zajlani, hogy azt mondom, „Én a szeretet és a fény útját választom.” vagy „Én nem azt választom.” A verbális választás semmis lesz. A döntés az adott egyén döntésének kinyilvánításán fog megmérettetni. Ez a kinyilvánítás nagyon könnyen értelmezhető lesz a mi számunkra, vagyis az Őt szolgáló bolygók konföderációja béliek számára. A döntés mércéje az egyén – mi úgy nevezzük – vibrációs szintje lesz. Ha az egyén a szeretet és megértés választását hozók közé kíván lépni, ehhez szükséges, hogy vibrációs szintje meghaladjon egy bizonyos minimális értéket. Sokan vannak most olyanok, akik közel állnak ehhez a minimális szinthez, de a földetek felszínén uralkodó helytelen gondolkodás folyamatos kondicionálása végett ők vagy libikókáznak e pont körül, vagy némely esetben akár el is távolodnak a szeretet és megértés ösvénye mellől. Sokan vannak olyanok is, akiknek vibrációs rátája jelenleg kellően magas ahhoz, hogy bármely nehézség nélkül léphessenek át abba a vibrációs denzitásba, amelyet e bolygó immár hamarosan meg fog élni.

A jövő valamely pontján tehát, valami olyasmi, amit a Konföderáció szüretnek nevez, be fog következni. Az ítélet napjának jelen koncepciója abban különbözik az eszkatológiaitól, hogy a minket megítélő nem egy tőlünk különálló Isten, hanem a bennünk élő Isten. A szüret eredményeként egyesek a szeretet és fény új korszakába lépnek, hogy ott új leckéket sajátítsanak el egy nagyon pozitív és gyönyörű denzitásban, ahogy a Konföderáció e terminust használja. Másoknak meg kell ismételniök a leckék ezen kimondott szakaszát, és újratanulniuk a szeretet leckéit. A következőkben a konföderációs entitás, Hatonn beszél újracsak a szüretről, valamint arról, hogy Konföderáció miért üzen kontakt csoportokon keresztül:

Szüret lesz – ahogy hívhatnátok talán –, lelkek szürete, hamarosan a bolygótokon. Megpróbáljuk a lehető legnagyobb termést begyűjteni e bolygóról. Ez a mi küldetésünk, mivel mi vagyunk a Szüretelők.

Hogy a lehető legnagyobb hatékonyságot elérjük, ahhoz először egy keresési állapotot próbálunk teremteni a bolygó azon lakosai közt, akik hajlandók keresni. Ezek volnának azok, akik közel állnak a vibráció elfogadható szintjéhez. Az e szint felettiek persze nem olyan érdekesek számunkra, hiszen ők már, ahogy mondjátok, megütik a mércét. A sokkal a szint alatt lévőkön pedig sajnos, mi jelenleg nem segíthetünk. Most azoknak a számát próbáljuk emelni egy relatíve kis százalékkal, akik a szeretet és megértés ösvényére lesznek begyűjtve.
A bolygó lakosaiból még ez a kis százalék is hatalmas létszám, a mi küldetésünk pedig az, hogy a tiétekhez hasonló csoportokon keresztül terjesszünk el információkat oly módon, hogy azokat elfogadhassák vagy elvethessék, vagyis azok olyan állapotúak legyenek, hogy híján legyenek annak, amit bolygótok népe bizonyítéknak tart.

Nem konkrét bizonyosságot kínálunk nekik, ahogy ők mondani szokták. Igazságot kínálunk nekik. Küldetésünk fontos eleme, hogy Igazságot kínálunk bizonyíték nélkül. Ily módon a motiváció az egyén számára minden esetben belülről jön elő. Ily módon az egyén rezgési szintje megemelkedik. Bizonyíték felkínálása vagy az említett Igazság oly módú rákényszerítése az egyénre, hogy ő kénytelen legyen elfogadni azt, nem járna hasznosítható hatással a vibrációs szintre nézve.

Ez, barátaim, a népetek megközelítését illető módszerünk rejtélye.

* * *

Forrásoldal: Az Egység Törvénye – magyar változat

Könyvek

6"-os változat (e-könyv olvasón vagy tableten való olvasáshoz)

Szerkesztő/Szerző: 
Rovat: