Gregg Braden: Tudatos teremtés

Gregg Braden: Tudatos teremtés

„Gregg Braden ritka elegye a természetbúvárnak, a látnoknak és a tudósnak, aki képes az értelmünkre hatni, s egyben megérinteni a szívünkben rejlő tudást.”

Deepak Chopra

A kvantumtudomány számos lehetséges jövő létét feltételezi életünk minden egyes pillanatában. Ezek a lehetséges jövők készenlétben várakoznak mindaddig, amíg a jelenben hozott döntéseink életre nem keltik őket. Egy kétezer éves tekercs, amelynek szerzője Ézsaiás próféta, ezeket a lehetőségeket írja le egy titkos nyelven. Pontos utasításokat ad számunkra, amelyekben az imádság egy, a megszokottól jóval eltérő formáját ismerteti. Az Ószövetség első prófétája megosztja velünk korunkról szóló látomásait, és annak tudományát, hogyan választhatjuk meg mi magunk, melyik jövőben akarunk élni. Minden alkalommal, amikor ilyen döntést hozunk, az Ézsaiás-effektust, a tudatos teremtést éljük át.

A Holt-tengeri tekercsek közül mindössze egyetlenegyre bukkantak rá tökéletesen sértetlen állapotban: a nagy Ézsaiás-tekercsre. Amikor 1946-ban felfedezték a hét méter hosszú pergament, még eredeti állapotában, összetekerve és lepecsételve hevert agyagkorsójában. Teljessége révén mindeddig példa nélkül álló betekintést nyerhetünk az imádság ősi, misztikus módjának hatalmába. E káprázatos mű a közelmúltban felismert kvantumfizikai elvek segítségével bemutatja, hogy a tekercsen található ősi imaforma miként lépi át a tér és idő határait, gyógyulást hozva testnek és léleknek, s békét modern világunk nemzeteinek.

A nagy Ézsaiás-tekercs ma a Jeruzsálemi Könyv Szentélye Múzeumban található. Napjaink tudósai oly értékesnek tekintik, hogy egy esetleges természeti, vagy ember okozta katasztrófától tartva, az épület padlója alatti páncélteremben helyezték biztonságba.

Tartalomjegyzék

A kezdetek
Bevezetés
A JÖVENDÖLÉSEK NAPJAIT ÉLJÜK A történelem a jelenre mutat
Korszakok változása
A változás nyelve
A történelem a jelenre mutat
Ablak a belső világokra
Kvantumpróféciák a reménység napjainkban
Újraírhatjuk jövőnket
EGY ELFELEJTETT NÉP ELVESZETT SZAVAI A tudományon, a valláson és a csodákon túl
Elveszett szavak
Elfeledett technikák
A titokzatos esszénusok
A Holt-tengeri tekercsek
Az esszénusok titkai
A Nag Hammadi-i könyvtár
A tudományon, a valláson és a csodákon túl
A JÖVENDÖLÉSEK Egy elfeledett jövő néma látomásai
Az idő őrzői: a titokzatos maják
Távolbalátás: 20. századi próféták
Nostradamus
Edgar Cayce
Indián jövendölések
Bibliai jövendölések
Az elveszett prófécia
A háromezer éves időtérkép
Egy új jövendölés
HULLÁMOK, FOLYÓK, UTAK Az idő és a jövendölések fizikája
Az idő és a kollektív akarat
Csoda orvosságok nélkül
Az idő rejtélye
A tudomány konfliktusai
Az új fizika
Az időn belül és kívül: választási pontok
Amikor az idő lelassul
A pillangó-effektus
A hopik kvantumjövői
Meghajló idő
AZ ÉZSAIÁS-EFFEKTUS A hegy rejtélye
Ézsaiás rejtélyének megfejtése
Az Ézsaiás effektus
TALÁLKOZÁS AZ APÁTTAL Az esszénusok Tibetben
Az apát áldása
Az imádság titka
Az apát üzenete
A tudás terme
ISTEN NYELVE Az imádság és a jövendölés elveszett tudománya
Kimondani a ki nem mondott szót
Ahogy fenn
Amikor az ima eredménytelen
Az ősleves
Hogyan imádkozunk?
David imája
A hála életet lehel imáinkba
Az imádság elveszett módja
Új hit
AZ EMBER TUDOMÁNYA Az ima és a gyógyítás titkai
Miért épp az imádság?
A szavakon túl
Amikor a három eggyé válik
Az elfeledett kulcs
Tudás, bölcsesség és béke
Az ima és a gyógyítás titkai
Megmozgatott hegyek: a DNS-fantomeffektus
SZÍVEK GYÓGYÍTÁSA, NEMZETEK GYÓGYÍTÁSA Újraírhatjuk jövőnket a jövendölések napjaiban
Hús-vér templomok
Világokon túli kapu
Csoda az Andokban
Mi kellene hozzá?
Nemzet nemzet ellen
A háború látomásai
A tömeges imádság és a mustármagok
Az aratás gazdag, ha mégoly kevés is a munkás kéz
Gondoljuk az angyalok gondolatait!
Kiegészítés
Köszönetnyilvánítás
Jegyzetek

Szerkesztő/Szerző: