Örökkévaló - A Forrás

Az emberiség már régóta foglalkozik az élet és az élet keletkezésének rejtélyével, amelynek helyes megértése és annak elfogadása még mai is időszerű.

Már többen eljutottak annak a felismerésére, hogy létezik egy megnyilvánulatlan Forrás, amelyből minden származik, a megnyilvánult létezést ez tartja fenn, így minden és mindenki abból származik, ugyanakkor mindenben és mindenkiben benne van.