Írások

Írások, amelyek segíthetnek a valós Önmagadra találásban


 

A Fény és a világosság
A Fény és a világosság A Fény, világosság, megvilágosodó, megvilágosodott jelentését írjuk le, ahogyan azokat az Önvaló honlapon értjük. Mi A Fény? Örökké VAN. – Akkor is van, ha az adott ember nem látja, nem tud, vagy nem akar tudni róla. Még egy fontos tény: mindenben és mindenkiben Fény van, ugyanis A Fény – A Forrás, A Teremtő – tartja fenn a multiverzumok létezését, ezért annak részei vagyunk... Mi a világosság? A világosság A Fény jelenlétében, az adott egyedben jöhet létre. A magyar nyelv ezt pontosan fejezi ki akkor, amikor a „megvilágosodott” kifejezést használja arra az emberre, aki már a Teljesség tudatára ébredt. Ha már a fentieket rögzítettük, akkor jeleznünk kell az alábbit is. Mi a sötétség? A sötétség a fény tudatosításának hiánya. Ki az,...
A kineziológiai izomtesztelés folyamata
Kineziológiai izomteszt ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A tudat energiamezeje kiterjedésében végtelen. Bizonyos jellegzetes szintjei összefüggésben állnak az emberi tudattal, amelyet 1-től 1000-ig kalibráltunk (lásd  Dr. David R. Hawkins: Elengedés „A” függelék: A tudattérkép). Ezek az energiamezők tükrözik és uralják az emberi tudatot. A világegyetemben minden egy bizonyos rezgést vagy másképpen mondva parányi energiamezőt bocsát ki, amely a tudatmezőben végleg fennmarad, így a valaha élt összes személlyel vagy élőlénnyel kapcsolatban minden részlet – bármilyen esemény, gondolat, tett, érzés vagy hozzáállás – örökre megőrződik, és mint ilyen, a jelenben és a jövőben is előhívható. AZ ELJÁRÁS Az izomteszt-reakció egy konkrét ingerre adott egyszerű „igen” vagy „nem igen” (nem) válasz. Az...
A kvantum-tudatosodás korában élünk
Az ember sokdimenziós (kvantum) lény Az emberiség, a „Felsőbb Én”-ek szintjén, 1987. augusztus 16-án úgy döntött, hogy a „felemelkedést”, vagyis a kvantum-tudatosodást választja. – Lásd: Az Emberiség Újjászületésének Napja A döntés után jelent meg az új energia, amely lehetővé teszi a tudatosodást. A változás a Föld és a teljes földi élet kvantum-rendszerében jelent meg és folyamatosan bővül (Lásd: Átkalibrálás rovat). Az embernél a DNS-ben, ennek következtében a Merkabában nagy a változás. Új eszközök állnak rendelkezésre, amelyek megismerése kifejezetten ajánlott. A fentebb jelzett kollektív döntést az egyéni emberi elmének is szükséges megerősítenie, hogy a saját tudatosodását aktiválhassa. A változások főként kvantumban zajlanak, majd fizikai szinten is tapasztalhatóvá válnak... Kvantum-...
Az Emberiség Újjászületésének Napja
Az Emberiség Újjászületésének Napja A „Felettes Én”-ek szintjén, 1987.08.16-án döntöttünk az újjászületésünkről (ébredésünkről, felemelkedésünkről, megvilágosodásunkról...), ezért a továbbiakban augusztus 16. Az Emberiség Újjászületésének Napja   Bővebben „A bolygó változásának egy része 1987-ben kezdődött, a Harmonikus Konvergencia idején. Ez alkalommal egy mérés történt, amikor az emberek Felsőbb Én-jeinek feltettünk egy kérdést. Talán nem emlékeztek erre? Nem véletlenül, mert ez nem a ti valóságotokban zajlott. Ekkor minden egyes Emberi Lény Felsőbb Énjének feltettük a kérdést: „Készen állsz arra, hogy megváltozzon az általatok létrehozott energia?” A válasz igen volt. Az eredmény pedig már számotokra is látható.” Forrás: Kryon: A Harmonikus Összhang „1987. augusztus 16-...
Az ima revideálása
Ima A Kr. u. 4. században a körülöttünk lévő világban és a bensőnkben lakozó erőkhöz fűződő kapcsolatunk elkezdett megváltozni. Amikor az e kapcsolatok létét bizonyító szavakat eltávolították az őket egyedül megőrző szövegekből, egy­re inkább kezdtünk megfigyelőkként tekinteni önmagunkra, mint olyanokra, akik tétlenül szemlélik a természet csodáit és testük működéseit. Az esszénusokéhoz és az amerikai in­diánokéhoz hasonló hagyományok azt sugallják, hogy a vi­lághoz fűződő kapcsolatunk messze túlmutat az egyszerű megfigyelő szerepén, és arra emlékeztetnek bennünket, hogy részei vagyunk mindannak, amit magunk körül látunk. Eb­ben az ezernyi szállal összekapcsolódó világban lehetetlen passzívan szemlélnünk, amint akár egy levél lehull a fáról, vagy egy hangya futkározik a földön. Maga a...
Az Önvaló jelentése
Az Önvaló jelentése A megnevezhetetlent, Paul Brunton angolul „Self”-nek jelezte, amelyet Baktay Ervin „Önvaló”-ként fordított, kb. 1934-ben. A Self szó jelentését Srí Ramana Maharsi a következőként határozta meg Ulladu Narpadu Anubandhum tamil nyelvű művében: „Az Önvaló az, amiben a világegyetem, a valóság szünet nélkül létezni látszik, az, amiből ez megszületik, az amiben ez létezik és megszűnik. Ez Az, ami csakugyan valójában létezik. Tartsd becsben az Önvalót, ami a Szívedben lévő valóság.” Más szóval, egy mindentől független, folyamatosan létező, mindent tartalmazó, változatlan, abszolút tudatosság. A fentiek alapján mi más jelentéstartalommal használjuk az Önvaló kifejezést, amelyet eredetileg a Merkabah leírásában tettünk közzé. Önvaló alatt, az alábbiak EGY...
Az Önvaló válaszol
Az Önvaló válaszol Az ember A Teljesség része, ezért bármilyen kérdésére választ kaphat, ha megkérdezi az Önvalót. Ebben az írásban az izomtesztről és a hármas/harmadik nyelvről írunk, amelyek egymással is kombinálható kérdés-válasz lehetőségek. 1./ Izomteszt (kineziológia) Az izomteszt 1964-ben jelent meg, létrejötte dr. George Goodheart amerikai csontkovács nevéhez fűződik. A megismerése után, számtalan irányzat jött létre. A tudományos igényeknek megfelelő összegzést Dr. David R. Hawkins és munkatársai tették meg, amely az ERŐ kontra erő című könyvben jelent meg, először 1995-ben. A könyvben leírtak átvezetnek a spirituális tartományba, mert kimutatja a tudatszinteket és azok kalibrálhatóságát is. Amennyiben bővebben érdekel a téma, akkor azt javasoljuk, hogy az előbb jelzett művet...
Az Univerzumok szabályai, avagy törvényei
Az Univerzumok szabályai, avagy törvényei Vázlatos jelzést adunk arról, hogy tudomásunk szerint, az Univerzumokban milyen szabályok működnek, a magyar nyelvet használva, azok hogyan fogalmazhatók meg. Sok forrás, az Univerzum törvényei kifejezéssel él, amikor A Teljesség szabályai-ra hívja fel a figyelmet. Mi nem törvényeknek, hanem „csak” szabályoknak nevezzük őket. Természetesen tudjuk, hogy egy adott bolygón élő összes lénynek, A Teljesség rendjéhez kellene igazodnia, mert ki-ki és együttesen mindenki szembesül a tettének, avagy nem tettének következményeivel… Nézzük akkor sorjában az Univerzumok szabályait, persze csak erősen hézagos felsorolásként, mert a bővebb szabályok és azok részletes kifejtése már évezredek óta megtalálhatók sok más forrásban. A helyes és a pontos megértést, avagy az alapos utánajárást a bölcs...
Harmóniában létezem
Harmóniában létezem Az életminőségedet gondozhatod a harmóniában létezés megélésével. A gyakorlatot kortól, állapottól függetlenül, bárhol, bármikor végezheted – állandóvá teheted. Ajánlás Te magad lehetsz a legjobb ajánló, mert a harmonikus működés nem csak magadra, hanem a környezetedre is kedvező hatással van. Harmónia A Teljesség harmonikusan működik. Ennek megértéséhez azt javasoljuk, hogy gondold végig: A létezésnek mi az alapja és mi a fenntartás módja? Az embert alkotó összes atom, molekula, sejt, DNS stb. együttműködése milyen módon történik? A harmónia miért a létezés alapműködése? Az már egy tágabb tartomány, amikor nyitottá teszed magadat a Föld, Univerzum, univerzumok – a Teljesség – működésének megismerésére... Harmónia kapcsán...
Tabula Smaragdina
Tabula Smaragdina   Kommentár a Tabula Smaragdina (Hermész Triszmegisztosz) tizenhárom mondatához. Verum, sine mendatio, certum et verissimum – való, hazugság nélkül, biztos és igaz. Quod est inferius, est sicut quod est superius, et quod est superius est sicut quod est inferius ad perpetranda miracula rei unius – ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az megfelel annak, ami lent van, hogy az egyetlen varázslatának műveletét végrehajtsd. Et sicut omnes res fuerunt ab uno, meditatione unius: sic omnes res natae fuerunt ab hac una re, adaptatione – ahogy minden dolog az egyből származik, az egyetlen gondolatból, a természetben minden dolog átvitellel az egyből keletkezett. Pater eius est Sol, mater eius Luna, portavit illud ventus in ventre...
Tudatszintek és azok ellensúlyozó hatása
Tudatszintek és azok ellensúlyozó hatása „...Igaz, hogy a világ lakosságának mindössze 15%-a áll a kritikus 200-as tudati szint felett, e 15% együttes energiája mégis elegendő ahhoz, hogy ellensúlyozza a fennmaradó 85% negativitását. Mivel az erő skálája logaritmikusan növekszik, egyetlen 1000-es tudati szinten álló avatár is már tökéletesen ellensúlyozza az egész emberiség teljes negativitását. A kineziológiai teszteléssel az alábbi képen jelzett eredményeket kaptuk. Ha nem létezne ez a fajta ellensúlyozás, az emberiség pusztán az ellenállásba nem ütköző negativitásának mérhetetlen tömege miatt elpusztítaná önmagát. A szerető gondolat (10-35 millió mikrowatt) és a félelemmel teli gondolat (10-750 millió mikrowatt) energiája közötti különbség az emberi képzelet számára szinte felfoghatatlanul nagy. Az elemzésből azonban...
Vallások igazságszintjei
Vallások igazságszintjei Dr. David R. Hawkins és munkatársai kineziológiai tesztekkel állapították meg a vallások kezdeti, majd későbbi tanításainak igazságszintjét. Bármilyen cinikusan hangzik is első hallásra, be kell ismernünk, hogy a mindennapi használatban igazságnak azt nevezhetjük, ami a pillanatnyi észlelési szintünkön szubjektív módon meggyőzőnek tűnik. Alacsonyabb tudati szinteken az állításokat igazként fogadják el, még ha illogikusak és megalapozatlanok is, és olyan tanokat hirdetnek, amelyek sem intellektu­álisan, sem gyakorlati módon nem bizonyíthatók. E jelenség nem csupán a társadalom perifériáján élő elmebajosok esetében igaz. Ártatlan embe­reket ítélnek el és zárnak börtönbe nyilvánvalóan ostoba és elfogult tanúk vallomásai alapján; s mindez sokkal gyakrabban történik meg, mint azt...