Útravaló

Útravalóul ajánlott gondolatok

A bölcs
A bölcs akarat nélkül cselekszik. Szavak nélkül tanít. Minden dolog hatását fölveszi magába. Létrehoz, de nem birtokol. Teremt, de kiengedi kezéből, amit teremtett. Művét beteljesíti, de nincs belőle haszna. Így hát semmije sincs, ezért nem is veszíthet semmit sem.
A bolygó megváltoztatása
Nincs az a megvilágosodás-energia mennyiség, amivel kívülről megváltoztathatnánk bárkit is, ha ő erre nem adott engedélyt. Te a magad megvilágosodott voltával, nem tudsz valaki mást a spiritualitásra rávenni, aki nincs megvilágosodva. Ez ellene lenne a szabálynak és nem is lehet megcsinálni. Nem...
A kvantum-tudatosodás kora
A kvantum-tudatosodás (ébredés, felemelkedés, megvilágosodás, Istenemberré válás...) korában élünk.
A lélek
Négyezer kötetnyi metafizika sem tanít meg rá, mi a lélek.
A megvilágosodás
Milarepa mindenütt kereste a megvilágosodást, de nem talált választ – míg egy nap látott egy öregembert, aki lassan lefelé sétált egy hegyi ösvényen, nehéz zsákot cipelve. Milarepa azonnal megérezte, hogy ez az öregember ismeri a titkot, amelyet ő kétségbeesetten keresett éveken át. – Öreg...
A teremtő képesség
Amikor az ember tudatára ébred teremtő képességeinek; amikor megismeri, hogy azáltal, hogy azzal azonosítja magát, ami gondolatában és érzésében a legjobb, tulajdonképpen – a kialakuló reakció következtében – maga teremti meg azt, ami földi környezetében a legjobb; amikor felfedezi, hogy a...
Az ember mikrokozmosz
Az ember mikrokozmosz, a makrokozmosz pontos mása. Mindazt, amit kívül érzékel, megtalálja önmagában is.
Az igazi vallás
A külső vallás pótszere a belsőnek. Miért gondolod, hogy csak másoktól kaphatod meg az igazságot, amely saját lelkedben, szellemedben él?
Az Önvalóra ébredés az ember igazi célja
A belső Önvaló fényében az ember világi élete is felragyog. Emiatt hangsúlyozzák a vallások szentírásai és az egész metafizika, hogy az Önvalóra ébredés, illetve az Istentudatra ébredés az ember igazi célja.
Figyelj benső éned hangjára
A teljes teremtés benned létezik, s minden, mi benned van, a teremtésben is létezik. Nincs határ közted és egy tárgy között, mely egész közel van hozzád, mint ahogyan közted és a messze lévő tárgyak között sincsen távolság. Benned van minden dolog, a legkisebb és a legnagyobb, a leghatalmasabb s...
Gnóthi szeauton: Ismerd meg önmagadat!
A delphoicától jóslást kértek az emberek, a jövendőjükre, a sorsukra voltak kíváncsiak. A jós azt felelte: Ismerd meg önmagadat, és tudni fogod a sorsodat. Mert a sorsod te vagy. Nem külső erők uralkodnak rajtad, az istenek benned vannak, s jellemed, személyiséged alakítja, formálja...
Gondolkozni annyi, mint mágiát gyakorolni
„Gondolkozni annyi, mint mágiát gyakorolni”. Vigyázol-e rá, hogy agyadban ne uralkodjanak el indulatok, félelmek ártalmas varázsigéi?
Ha békét akarsz
A tanítványnak, aki állandóan panaszkodott másokra, azt mondta a Mester: – Ha békét akarsz, keresd a változást magadban, ne másokban. Könnyebb a lábadat védeni egy szandállal, mint szőnyeggel borítani az egész földet.
Járd a saját utadat
Nem akarom, hogy azon az úton kövess engem, amelyen én haladok a célom felé. Járd a saját utadat, kövesd az általad meghatározott irányt, amely belső késztetéseidnek a leginkább megfelel. Ne fogadj el semmilyen állítást, csak azért mert tőlem származik. Ha százszorosan igaz is,...
Ki vagyok Én?
A gondolat, hogy „Ki vagyok Én?”, minden más gondolatot megsemmisít, és akár a gally, amit az égő máglya tüzének felszításához használnak, végül maga is megsemmisül. Ekkor és ott történik meg az önmagunkra ismerés.  
Miért...?
Csodálatosan kifinomult agyunk semmiféle magyarázatot nem képes adni a következő kérdésekre: – Miért inkább a gyűlölet, és nem a szeretet, – Miért inkább a mohóság, mint a bőkezűség, – Miért az önös cselekvés, és nem az önátadás? A tényt ismerjük, de ez csak...
Minden ami létezik – én vagyok!
És ha szeretteimet keresem, tudatom fénycsóváját a bensőmbe irányítom. Hiszen minden és mindenki bennem él! Az önnönvaló, amely egyben minden élőlény, tehát az én önnönvalóm is, nem ismer határokat, így az egész világegyetem bennem létezik, és önvalóm az egész világegyetemet betölti...
Módszer- és technikamentesség
Minden módszer és technika – és természetesen minden ember, tanító vagy mester, aki erre megtaníthatná – csupán eszköz arra, hogy az embert segítse egy módszer és technika- és mestermentes állapot megszerzésére. Ne engedje magát e gondolatoknak – ti. hogy mestere vagy más segítségére lenne...
Önmegvalósítás
Az önmegvalósítás azt jelenti, hogy tudatos kapcsolatban vagyunk létünk forrásával. Miután ezt a kapcsolatot megteremtettük, többé semmi sem fordulhat rosszra.
Szabad vagy
A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle. Mert amikor bennünket elküldtek, az útrabocsájtó Hatalom így szólt: Rád bízok minden embert külön, kivétel nélkül mindenkit, segíts, adj enni, adj ruhát, mindenkire vigyázz úgy mint...
Tanítványság
A Mester így szólt a látogatóhoz, aki engedélyt kért, hogy a tanítványa lehessen: – Élhetsz velem együtt, de ne kövess engem! – Kit kövessek akkor? – Senkit. Mihelyt elkezdesz követni valakit, megszűnsz az igazság követője lenni.
Ügyelj...!
Ügyelj gondolataidra, mert azok szabják meg szavaidat, ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg tetteidet, ügyelj tetteidre, mert azok szabják meg szokásaidat, ügyelj szokásaidra, mert azok szabják meg jellemedet, és ügyelj jellemedre, mert az szabja meg sorsodat.
Uram, adj...!
Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni, adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amit lehet, és adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.
Vakság
– Lehetek a tanítványod? – Csak azért vagy tanítvány, mert szemed zárva van. Mihelyt megnyitod, már nem lesz mit tanulnod tőlem, vagy bárki mástól. – Mi szükség van akkor Mesterre? – Hogy megláttassa veled, mennyire haszontalan dolog Mesterre hagyatkozni.