Önvaló

Az Önvalóval kapcsolatos gondolatok


 

Az Önvaló
Az Önvaló az, amiben a világegyetem, a valóság szünet nélkül létezni tűnik, az amiből ez megszületik, az amiben ez létezik és megszűnik. Ez Az, ami csakugyan valójában létezik. Tartsd becsben az Önvalót, ami a Szívedben lévő valóság.
A csend
A csend igazság, a csend üdvösség, a csend béke, s ennélfogva a csend az Önvaló.
A megvilágosodásról
Semmi sincs, és senki sincs, aki megvilágosodna, mivel az Önvaló már megvalósult.
A Védák
kijelentik: „Te vagy Az” A Védákat srutinak hívják (a sru, hallani gyökből), mivel szóban hagyományozódtak tovább tanítóról tanítványra. Csakis olyanok tanulmányozták, akik beavatást nyertek egy arra jogosult tanító által. A hinduk örökkévalónak, kezdet nélkülinek s nem ember alkotta műveknek tartják a Védákat. A legnagyobb tisztelettel viseltetnek irántuk, s úgy ismerik azokat, mint az abszolút hangját, a „sabdabrahmant”. Srí Bhagaván szerint az egész védánta összefoglalható négy szóban: Déham – A test Náham – nem én vagyok. Kóham – Ki vagyok én? Szóham – Én Ő [a Legfőbb Tudatosság] vagyok. A Védák legfontosabb célja az, hogy a soha el nem múló Önvaló természetét tanítsák, s hogy tekintélyükkel kinyilvánítsák: „Az vagy Te...
Az Önvaló megismerése
– Hogyan kell az embernek megismernie az Önvalót? – Megismerni az Önvalót annyi, mint Önvalónak lenni.
Az Önvalóra ébredés az ember igazi célja
A belső Önvaló fényében az ember világi élete is felragyog. Emiatt hangsúlyozzák a vallások szentírásai és az egész metafizika, hogy az Önvalóra ébredés, illetve az Istentudatra ébredés az ember igazi célja.
Az univerzum a Világ Elme manifesztációja
Ha az univerzum nem az isteni lényegből alakult volna ki, a benne élő egyik teremtmény sem remélhetné soha, hogy valaha is eljut ebbe a magasabb rendű isteni állapotba. De mivel az univerzum a Világ Elme manifesztációja, mivel mindkettőjüket ugyanaz a szent alkotóelem építi fel, az összes benne élő teremtménynek megvan az esélye a tényleges megvilágosodás szükségszerűen bekövetkező meggyőződésére. Ebben rejlik tehát az a legnagyobb reményük és legfontosabb biztosítékuk, hogy megtalálják az Önvalót, mivel a hozzájuk való intim kapcsolat elég garancia arra, hogy elnyerhessék segítségét.
Egó - Önvaló
Az Önvaló túl van az egón, s csak akkor realizálható, ha az egót sikerült kiküszöbölnie.
EGY
A legfőbb létező egy, s az az Önvaló.
EGY-ezőség
Il­lesd bár­mi­lyen név­vel, Is­ten, Ön­va­ló, a Szív vagy a Tu­­da­tos­ság szék­he­lye – ez mind egy és ugyan­az.
Isten = Önvaló
Isten nem más, mint az Önvaló.
Kutasd
Kutasd: „Ki vagyok én?” Merülj mélyen bensődbe, és időzz az Önvalóként!
Megváltás
Az emberiség számára csupán egyetlen megváltás képzelhető el: hogy ráébredjen önnön isteni mivoltára.
Minden ami létezik – én vagyok!
És ha szeretteimet keresem, tudatom fénycsóváját a bensőmbe irányítom. Hiszen minden és mindenki bennem él! Az önnönvaló, amely egyben minden élőlény, tehát az én önnönvalóm is, nem ismer határokat, így az egész világegyetem bennem létezik, és önvalóm az egész világegyetemet betölti. Minden ami létezik – én vagyok! Mindenben, amit szeretek, magamat szeretem, hiszen csak arról hisszük, hogy nem szeretjük, amit még nem ismertünk fel önmagunkban!
Önmagam megismerése
– Önmagam megismerése Isten megismerését is magában foglalja? – Igen. Isten önben van.
Te vagy az Önvaló
Te vagy az Önvaló, te már most Az vagy. Mindig létezel, állandóan akként élsz, ami valójában vagy, csakhogy nem ismered ezt fel. Ez minden.
Tudatában vagy?
Tudatában vagy annak, hogy Te magad vagy az Önvaló, Te magad vagy a Szeretet?