A megvilágosodásról

Semmi sincs, és senki sincs, aki megvilágosodna, mivel az Önvaló már megvalósult.

Ramana Maharsi

Témacsoport: