ZÓHÁR – A ragyogás könyve

Zóhár

A zsidó hagyomány az ókori Simon ben Johájt tekinti szerzőjének, a tudományos kutatás viszont a középkori Spanyolországban élt Móse de Leon rabbi összeállításának tartja a Ragyogás könyvét. Akár így, akár úgy, az olvasó szemében máig is elsősorban titokzatosnak, misztikusnak ismert kabbalisztikus irodalom e gyöngyszeme hosszú évszázadok szóbeli tanainak foglalata, s ötvözője egyúttal a különféle zsidó Szentírás-magyarázatoknak, valamint a titkos tudásra alapozott, s nem csak a zsidóság köréből származó filozófiai irányzatoknak. A Móse de León hagyatékában fennmaradt ötkötetes, arámi nyelven íródott munka eredendően a Tórához (vagyis Mózes öt könyvéhez) készült kommentár, amely azonban egészen más jellegű teológiai, filozófiai magyarázatokat is tartalmaz. Költői nyelvének nem könnyen értelmezhető fordulatai, de ugyanakkor magával ragadó szépsége már a középkor és a reneszánsz keresztény teológusait és filozófusait is foglalkoztatta, nem beszélve arról, hogy évszázadokon át „izgatta” értő és egyszerűen csak érdeklődő olvasóinak fantáziáját egyaránt.

Jelen kötet az első bővebb, magyar nyelvű mutatvány a kabbalisztikus irodalom e remekművéből, de egyúttal ígéret is: ígérete annak, hogy annyi más modern nyelvhez hasonlóan a Zóhár hamarosan teljes egészében magyarul is olvasható lesz.

epub fájl: 
pdf fájl: 
Rovat: