Szerző, témacsoport

Önvaló oldal a Facebook-on

Harmóniában létezem

Merkabah

Az Önvaló válaszol

Az Élet-támogató Kvantum Energia könyve

Ramana Maharsi: Abszolút Tudatosság

Ramana Maharsi: Abszolút Tudatosság

E könyv bepillantást nyújt Bhagaván Ramana Maharsi értékes, közvetlen és mély tanításaiba, mely szerint az egyetlen valóság az abszolút, amely valós, állandó és mindenütt jelenvaló.

Tanítása a spirituális bölcsesség lényege és kivonata. Az itt olvasható minden egyes szó és mondat Bhagaván tanításaiból származik, s ezek a követők által feltett kérdésekre adott válaszok. (Bárhol, ahol a szöveget megrövidítettük, zárójelet használunk.)

Tanításainak legnagyobb részét, amint azt már említettük, a keresők számára adott válaszok teszik ki. A kérdéseket elhagytuk, helyesebben mondva nem közöltük, hiszen azok bizonyos tekintetben akadályozzák a tanítás közvetlen megragadását, eltérítenek bennünket attól. Még ha valaki nem is fogja fel azonnal az olvasottak teljes jelentését, az megnyilatkozik majd számára a legmeghökkentőbb és legváratlanabb módon ülés, séta, evés, olvasás, sőt alvás közben. A jelentés feltárul, és az ember tisztán látja azt.

Bhagaván Ramana Maharsi sohasem tartott beszédeket. Ideje legnagyobb részét csendben töltötte, hallgatásáról és üdvözítő tekintetéről volt ismert. A csend a kifogyhatatlan tanítás, mondotta. A csend örökké beszél, a nyelv örökkévaló áradása az. A csend – amint mondta – állandó, és az egész emberiség üdvét szolgálja... A hallgatás a meg nem szűnő ékesszólás: ismert volt, hogy tanítása a csenden keresztül történik. Csakis a csend az örökkévaló beszéd, az egyetlen szívtől szívig hatoló szó.

E könyv három részre tagolódik: a legfontosabb tanítással kezdődik, mely a Nán jár? (Ki vagyok én?), a közvetlen ösvény és tudatosság.

A második rész tárgya az örök, határtalan, változatlan tudatosság.

A harmadik rész az ön-kutatással, az egóval, az újraszületéssel és hasonló témákkal foglalkozik.

Az olvasó időnként ismétlődésekre bukkan a könyvben, ám ez nem puszta ismételgetés, hanem Bhagaván tanításának folytatódása. Szükséges az ismétlés, hogy az ellenkező elme befogadja a hallottakat (olvasottakat).

Bhagaván a következőket mondotta: Az a tudás, mely szerint én a test vagyok, az ego, s ez önmagunk hamis ismerete. Az önmagunkra vonatkozó igaz tudás az, ha tudatában vagyunk annak, hogy nem különbözünk a határtalan Önvalótól.

Bhagaván Ramana Maharsi tanításának ismerete lényeges minden valódi kereső számára. Tanítása kivételesen értékes annak, aki ég a vágytól, hogy megismerje és felkutassa lényének magját. A változatlan Önvaló, mely az ember legbelsőbb lényege, a szív. Az az Önvaló az abszolút Önvaló, ez az én a végtelen Én.

Tartalomjegyzék

Megjegyzés az első indiai kiadáshoz

Előszó

Kutatás Atyám után

I. rész

A Védák

A guru bennünk él

A guru kegyelme

Nán jár? (Ki vagyok én?)

Brahman (az Abszolút)

Bhúma (tökéletesség)

A szív

Valóság

Az éberség

Légy csendes!

Az üdv

A kegyelem

A csend

Az egyedüllét

A béke

Az Önvaló

Az Önvalóban tartózkodás

Az időtlen Önvaló

A boldogság

II. rész

A szeretet

Isten

Szat

Tudatosság

Létezés

Lét

Az

Létezik

A látó

Turíjátíta

A dzságrat-szusupti

A három állapot

A dnyáni

A bölcs mozdulatlansága

Az Úr lábainál

A felismerés

Az Önvaló állandóan felismert

III. rész

Ösvény

Az Önvalóról való elfeledkezés

Tudatlanság

Májá

A test

Ön-kutatás

Az „én”-gondolat

Az ego

Az elme

Vászanák

Mantra

Tapasz

Újraszületés

A szenvedés

Arunácsala

Pradaksina

Namaszkára

Laksmí tehén

A bölcsesség harmatcseppjei

Kéretlenül adni vagy tenni a szeretet teljessége.

Függelék

Szavak hitvesi virágfüzére

Idegen szavak magyarázata

Szerkesztő/Szerző: 

Rovat: