Márai Sándor: Füves könyv

Márai Sándor: Füves könyv

Olyasféle ez a könyv, mint a régi füves könyvek, amelyek egyszerű példákkal akartak felelni a kérdésekre, mit is kell tenni, ha valakinek a szíve fáj, vagy elhagyta az Isten. Nem eszmékről és hősökről beszél, hanem arról, aminek köze van az emberhez. Írója tanulva akarja tanítani embertársait, tanulva a régiektől, a könyvekből, azokon keresztül az emberi szívből, az égi jelekből. Elemi ismereteket kíván közvetíteni az emberi élet alapigazságait illetően. Márai Sándor 1943-ban írott művét Epiktétosznak, kedves Marcus Aureliusának, Montaigne-nak és valamennyi sztoikusnak ajánlja, akiktől a hatalomról, a jókedvről, a félelemmentes életről tanult.

Tartalomjegyzék

1 Arról, mi célja e könyvnek

2 Az élet értékéről

3 Arról, hogyan kell élni és írni

4 Az emberi jellemről

5 Arról, mi az élet igazi élménye

6 A test megismeréséről

7 Az érzékekről

8 Az emberi magatartásról

9 Arról, hogy az ember része a világnak

10 A babonákról

11 A rendszerről, melyet később megismerünk

12 Arról, hogy minden nap tovább kell menned

13 A kísértésről és a tapasztalásról

14 A szenvedélyről

15 A jóra való restségről

16 A világ hívásáról

17 Azokról, akik társaságban előadnak

18 Arról, hogy negyvenéves korára mindent tud az ember

19 Arról, hogy aki megtudott valamit, egykedvű lesz

20 A kényelemről és a magányosságról

21 Arról, hogy mindenben az idő dönt

22 A hiúságról

23 Arról, hogy a szépség törékeny

24 A betegségről, általában

25 Arról, hogy megcsaljuk az orvost

26 Az egyezkedésről

27 Arról, hogy a szívünkkel is kell élni

28 Arról, hogy mikor van jogunk erőszakosan változtatni az élet helyzetein

29 Az öltözködésről

30 Az önkéntes fogadalmakról

31 Az élet ritmusáról

32 Arról, hogy semmitől nem kell félni

33 Arról, hogy szabadok vagyunk

34 Arról, hogy a bölcsek is meghalnak

35 A valóságos igényről

36 Az ellenségről

37 A nőkről általában

38 A hazáról és az államról

39 A gyalázatról és a mások fájdalmáról

40 A lelkiismeretről

41 Arról, hogy az írót senki nem védheti meg

42 Az olvasásról

43 A Rendről és a Gondviselésről

44 A méltányos ítélkezésről

45 A lélekről és a hatalomról

46 Az orvosokról és az égtájakról

47 Arról, hogy az árulót nem kell sajnálni

48 Az utazásról

49 Arról, hogy semmi nem ijeszthet

50 Az aljasságról és a segítségről

51 Arról, hogy emberi méretekben élünk

52 Arról, hogy a csomagolás öregít

53 Az elszámolásról

54 A sárgarépáról

55 Az emberi anyagról

56 Arról, hogy részt kell venned az emberek dolgában

57 Az irigységről

58 A mozdulatok rendtartásáról

59 A barátságról

60 A szerelemről

61 Azokról, akik csak a szájukkal nevetnek

62 Arról, hogy a betegség pihenés

63 Arról, hogy a dolgokat meg kell várni

64 A várakozásról

65 A fanatikus emberről

66 Arról, hogy önmagunk előtt nem szabad megbukni

67 A hősiességről

68 Az ünnepekről

69 Arról, hogy az értelem kevés a megértéshez

70 A boldogságról

71 A szexusról és a szomorúságról

72 Arról, hogy a szívek összetörnek

73 Arról, hogy a testgyakorlás nem mindig egészséges

74 A jellem műveltségéről

75 A lustaságról

76 A parancsoló feladatokról

77 Az okosságról és a bölcsességről

78 Az edzésről és rendtartásról

79 A készenlétről

80 A hivatalról és a hivatalnokról

81 A reszelt almáról

82 Az igazi butaságról

83 A szomorúságról

84 Az egészségről és az igazságról

85 A nőkről és a madarakról

86 Jézusról és az egyedüllétről

87 A válságos tízpercekről

88 Az áramtolvajokról

89 A balesetekről

90 A fecsegőkről

91 A hallgatásról és a hallgatókról

92 A nagy erdőkről és a fenyőkről

93 Arról, hogy a természet fenséges is, unalmas is

94 A zenéről

95 A szerencséről

96 Az útitársakról

97 Az érzékiségről

98 Arról, hogy várnak valahol, de ez nem fontos

99 A jóra való fürgeségről

100 Az igényről

101 A fejfájásról

102 A nagy fájdalomról és a magatartásról

103 A képzelőerőről

104 Az alkalmazkodásról

105 A dagályról és az álmodozásról

106 Az állatokról

107 A remekművekről

108 A türelemről

109 A válogatásról és a hűségről

110 Az értelem hatalmáról

111 Az életveszélyről

112 A fürdőzésről

113 Arról, hogy mit érdemes és mit nem érdemes cselekedni

114 A vízszintes és a függőleges támadásról

115 A nikotinról

116 Arról, amit légitámadás közben tanultam

117 Az emberi közönségességről

118 A kielégülésről

119 A füstszűrő szipkákról

120 Arról, hogy a nőkkel nem kell sokat törődni

121 A harcmodorról és az arcvonalról

122 Bűneinkről és a bűntudatról

123 Arról, hogy senkire nem lehet számítani

124 Az írókról és a világról

125 Az emberi anyagról

126 A remekműről és a tündériről

127 Az Istenről

128 Arról, hogy az emberek kiszámíthatatlanok

129 Az ütemről és a változásról

130 A tapintatról és a gyöngédségről

131 A vendégeskedésről

132 A munkatervről és a borzongásról

133 A szerepről és az alkatrészről

134 A hétköznapról és az ünnepről

135 Arról, hogy a műveltséghez sok bátorság kell

136 A kísértésről

137 A rendkívüliről

138 A valóság teherpróbájáról

139 Arról, hogy időnként lazítani kell az életen

140 A tarpeji szikláról

141 A hazugokról

142 A feladatról és a pillanatról

143 Az egyedüllétről

144 A szívről

145 A közösségi érzésről

146 A szakmai önérzetről

147 Az ötletről és az élményről

148 A szeretetről

149 A világról és a torzításról

150 A forradalomról és a forradalmárról

151 Az utazásról és a szállodai szobákról

152 A renyheségről

153 Az emlékekről és a csodálatosról

154 A barbárságról és a bizánciakról

155 Arról, amit az emberek kívánnak

156 A lángokról és az azbesztről

157 A csodáról

158 A kísértésről

159 A félelemről

160 Az áldozatokról és a merénylőkről

161 A lényegesről

162 A mézről és a légzési gyakorlatokról

163 A szuverén emberről

164 Arról, hogy a gonoszokkal semmit nem lehet kezdeni

165 Arról, hogy égni is kell

166 A tehetségről és a butaságról

167 A művészetről mint a végzetről

168 A köznapiról és a látomásról

169 Arról, hogy legokosabb egyedül maradni

170 Arról, hogy tüzet gyújtani is nehéz

171 Azokról, akik az áruláshoz is gyávák

172 A félreértésről

173 A változásról és a reménységről

174 Arról, hogy sokat kell sétálni

175 A Jegyekről és a csillagokról

176 A színházról és a nézőkről

177 A halálról mint szemtanúról

178 Az alkotásról és a műveltségről

179 Azokról, akiknek igazuk van

180 Arról, hogy mi volt dolgod a földön

181 Arról, hogyan kell búcsúzni az ifjúságtól

182 Az igazságtalanságról és a beavatkozásról

183 A világi méltóságról

184 Az igazságosságról

185 Arról, hogy senki nem tud segíteni

186 A távlatról

187 Az alázatról és a méltóságról

188 Arról, hogy nem szabad meglepődni

189 A nemi éhségről és a kapzsiságról

190 A hiúságról

191 A testről

192 Arról, hogy mindig útközben élsz

193 A szerződésekről

194 A szerződésről, még egyszer

195 Az életről és a halálról

196 Az igazságról és ami mögötte van

197 Az emberi érzékenységről

198 Az udvariasságról

199 A formákról

200 A hazáról

201 A világról

202 Önmagamról

Dátum: 
1943
Rovat: