Dr. David R. Hawkins: Valóság, spiritualitás és a modern ember

Valóság, spiritualitás és a modern ember

Jelen könyv a tudatkutatás felfedezésein alapuló sorozat hetedik kötete. Nemcsak azt írja le részletesen, hogy miként tegyünk különbséget igaz és hamis közt, hanem azt is, hogy miként különítsük el a látszat illúzióját a belső valóság igazi lényegétől.

A szöveg elmagyarázza, hogyan válasszuk külön az észlelést a lényegtől, és ezáltal képessé teszi az olvasót arra, hogy olyan félreértéseket tisztázzon, illetve olyan klasszikus rejtélyeknek járjon a végére, amelyek évszázadok óta teszik próbára az emberiséget és ejtik zavarba a történelem legélesebb elméit is.

Bár a modern technológia az új játékszerek és hasznos készülékek bő választékát biztosítja, az emberi lét alapvető problémái továbbra is ugyanazok. Az ember valójában minden eddiginél nehezebb helyzetben van: a nyugati civilizáció alapjaiban rendült meg az egymással rivalizáló csoportok rohamának sortüzében és a média ködfüggönye mögött. A hangos viták zűrzavarában még a kormány is tehetetlenül áll.

A közvélemény az információval kereskedő médiamágnások által manipulált fókuszcsoporttá vált, olyanná, mint a tengeren hánykódó hajó iránytű nélkül – hogy GPS-ről már ne is beszéljünk. Ez a könyv a túlélés és az önállóság visszanyerésének eszközéül szolgál.

Tartalomjegyzék:

ELŐSZÓ

BEVEZETÉS

PROLÓGUS

Tudattérkép

Megjegyzés az olvasónak

1. fejezet - Áttekintés

2. fejezet - Az emberi dilemma

3. fejezet - A valóság paradigmái

4. fejezet - Szubjektív avagy objektív-e a valóság?

5. fejezet - Tudomány és vallás: az igazság szintjei

6. fejezet - A társadalmi valóság és az igazság szintjei

7. fejezet - Mi valós?

8. fejezet - Kulturális előfeltevések és valóság

9. fejezet - Hit

10. fejezet - Tapasztalaton alapuló vagy fogalmi

11. fejezet - Hit bizalom és hihetőség

12. fejezet - Isten mint hipotézis

13. fejezet - Kétely, szkepticizmus és hitetlenség

14. fejezet - Spirituális utak

15. fejezet - Hogyan váljunk imává? Kontempláció és meditáció

16. fejezet - A világ meghaladása

17. fejezet - Erkölcs, értelem és hit

18. fejezet - Narcizmus: az ego imádása

19. fejezet - A gyakorlat

Függelékek

A függelék - A fejezetek kalibrált igazságszintje

B függelék - Tudattérkép

C függelék - A tudatszintek kalibrálása

A szerzőről

Bibliográfia

Szerkesztő/Szerző: 
Rovat: