Dr. David R. Hawkins: A Valódi ÉN hatalma

A Valódi ÉN hatalma

Alcímek:

Tapasztald meg a teljességet!

A megvilágosodás magas szintű állapotai

Az Erő kontra erő című kötet folytatása

Dr. Hawkins könyve roppant nagy területet ölel fel. Nem csak a hagyományosan megvilágosodásnak nevezett állapot részletes leírását tartalmazza, hanem elsőként mutatja be és helyezi új megvilágításba az ilyen jellegű ismeretek összefüggéseit az elme és az értelem számára is megragadható formában.

Noha a megvilágosodás nagy talánya – amit hagyományosan a „kettősség és nem-kettősség ellentétének meghaladásaként' fogalmaznak meg – homályosan hangzik, a könyv elolvasása után a rejtély önmagától megoldódik. Kísérletek bizonyítják, hogy jelentős mértékben fejlődött és magasabb lett mindazoknak a tudatszintje, akik kapcsolatba kerültek ezzel az írással. A kötet nem csak a spirituális fejlődést segíti elő, hanem bevezet a misztikusok és szentek világába is. A mindannyiunkban benne élő szellemi keresőhöz szól.

A szerző gyakorló orvos, aki az oktatás és a tudomány a gyógyítás, a pszichiátria, a pszichoanalízis és a kutatás, ugyanakkor az orvosi és tudományos szakírás terén is széleskörű tapasztalattal rendelkezik. Sok terület kiváló, eredményes és tehetséges szakértőjeként ismerik. Megvilágosodása idején ő rendelkezett a legnagyobb pszichiátriai ügyfélkörrel New Yorkban.

Tartalomjegyzék

 • AJÁNLÁS
 • ELŐSZÓ
 • KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
  • Figyelmeztetés
 • BEVEZETÉS
 • I.RÉSZ. ISTEN JELENLÉTE
  • 1. fejezet. Előzmények
   • A jelenlét
  • 2. fejezet. A földi élet folytatása
   • A fizikai test
   • ERŐ kontra erő
 • II.RÉSZ. SZELLEMI ÁTALAKULÁS
  • 3. fejezet. A keresés lényege
   • Első lépések
   • A megvilágosodás vágya
   • A tanító
   • Mi a spiritualitás?
  • 4. fejezet. Alapok
   • Vallás: a spirituális tévhitek forrása
   • Az emberiség felszabadítása
   • A gyermek karja
   • Az eredeti állapot újrafelfedezése
   • Mikor jön el a jövő?
   • Az emberlét, mint „módosult tudatállapot”
   • Történelmi előzmények
   • Milyen a valódi spirituális út?
   • Megjegyzés a kerestény Szent Bibliához
  • 5. fejezet. Az ego kijátszása
   • Egyszerűség
   • Lemondás és alázat
   • A negatív szemlélet meghaladása
   • Tartsd meg magadnak a tanácsaidat!
   • A hétköznapi élet
   • A nem hétköznapi élet
   • Spirituális csoportok
   • A főbb hagyományos vallások
   • Az új valóságparadigma megjelenése
  • 6. fejezet. Az ego feloldódása
 • III.RÉSZ. A TUDATOSSÁG ÚTJA
  • 7. fejezet. Az elme
   • Bevezetés
   • Megfigyelés
   • A mozgatórugó
   • Hogyan tovább?
   • További észrevételek
   • Meditáció: az elme tudatfolyamának megfigyelése
   • Az elme elcsendesítése, túllépés az elmén
   • A gondolatok kialakulása
   • Szembeállítás
   • Az egó személytelensége
   • Oksági viszonyok
  • 8. fejezet. Túl az oksági viszonyokon
   • A spiritualitás útjának iránya
   • Evolúció vagy teremtés?
   • Tudatosság: az istenhez vezető út az értelem
   • Megértés
   • Hajlandóság
   • Meditáció
   • Megbocsátás és a tudat ártatlansága
   • Az akarat: megértés és felfogás
   • A béke természetéről
  • 9. fejezet. Az éberség magas foka
   • Az út jell
   • ege
   • Ne engedjük, hogy a forma megzavarjon!
   • A felfedező út iránya
   • Az alapfolyamat
   • Ki a kereső?
   • Az akarat mint eszköz
   • Szemlélődés
   • A spirituális akarat megszilárdítása
   • Meditáció
   • Hittételek
   • Étrendi előírások, gyakorlatok, légzéstechnikák, mantrák és jelképek
   • Mi a zene, a tömjén illat és az építészetben megjelenő szépség szerepe?
   • Mi a spiritualitás gyakorlásának a lényege?
   • Mi történik a mindennapi életben?
   • Miért szükséges egyáltalán a „munka” a spirituális törekvésben?
   • Mire jó az ima?
   • Miben rejlik az ima gyógyító ereje?
   • Mit nevezünk csodának?
   • Spirituális alapelvek
    • Hozzáállás
    • Alázat
    • A hibák elnézése és a megbocsátás; kedvesség
    • Az emberek megfigyelése
    • A tudat természete iránti érdeklődés
    • Ne várjunk szeretetre, inkább szeressünk!
    • Ne szerezzünk „ellenségeket”!
    • Válasszunk jóindulatú szerepet és életszemléletet!
    • Hagyjunk fel a bűntudattal!
    • Hajlandóság
    • Ismerjük fel, hogy az „igazság” az összefüggéseken múlik
    • Függetlenség
    • Elfogadás
    • Óvakodjunk a hamis tanítóktól!
    • Óvakodjunk a hamis tanításoktól!
  • 10. fejezet. Isten természete
   • Bevezetés
   • Az istenség tulajdonságai
   • A valódi Isten
   • Isten túl van a formán
   • Isten a szabadság, az öröm, az otthon és a forrás
   • Isten végtelenül irgalmas
   • Isten hirtelenül, vagy váratlanul feltűnő jelenlétként nyilvánulhat meg
 • IV.RÉSZ. BESZÉLGETÉSEK ÉS ELŐADÁSOK
  • 11. fejezet. Úton
  • 12. fejezet. Az igazság keresése
  • 13. fejezet. Magyarázatok
  • 14. fejezet.. A test és a társadalom
  • 15. fejezet.. Tisztázásra szoruló kérdések
  • 16. fejezet. Karma, guruk és bölcsek
  • 17. fejezet. Beszélgetések
  • l8. fejezet. Igazság és tévedés
  • 19. fejezet. Magyarázatok és példák
  • 20. fejezet. Kettősség és nem-kettősség, tudomány és szellem
  • 21. fejezet.Teremtés és evolúció
 • A függelék. A fejezetek kalibrált igazságszintje
 • B függelék. A tudattérkép
 • C függelék. A tudati szintek kalibrálása
 • D függelék. A helyes kalibrációs technika
 • A SZERZŐRŐL. RÖVID ÉLETRAJZ
Szerkesztő/Szerző: 
Rovat: