Dr. David R. Hawkins: Isten jelenlétének felfedezése

Isten jelenlétének felfedezése

Alcím:

Elkötelezett nondualitás

A ​szerző sorozatban megjelent könyvei közül e hatodikban végső formába önti, és még világosabbá teszi a „Megvilágosodás” állapotának valódi mibenlétét, lényegét. Bár a magyarázat és a kontextusba helyezés végett az író a tudatkutatáshoz folyamodik, ez elsősorban a komoly spirituális keresőnek szánt tankönyv. Olyan információkat fed fel, amelyekről csak azok tudnak, akik az egón felülemelkedve megvilágosodtak.

Nem más ez, mint az „én”-től az „Én”-ig vezető belső út, és az egymást követő állapotok leírása az olvasó Megvilágosodását szolgálja.

A misztikus szubjektív állapotait mindig nagy érdeklődés övezte, de a történelem során eddig még nem tisztázták annyira, amennyire ez a félig-meddig önéletrajzi beszámoló teszi. Ez a leírás egyben kezünkbe adja azt az eszközt is, amellyel e ritka állapotok azonosíthatók, és bemutatja a Spirituális Igazság alapvető sajátosságait.

Egyházi doktrínák és vallásos hitrendszerek nélkül, példátlanul világosan fedi fel a teljes Spirituális Igazság színtiszta, őseredeti esszenciáját. Tisztázódik, hogy csak azt „ismerjük” igazán, „amik vagyunk”, nem azt, „amiről tudunk”. Az is nyilvánvalóvá válik, miért kezdődik és végződik Dr. Hawkins minden könyve azzal, hogy Gloria in excelsis Deo!

Dr. David R. Hawkins (1927-2012) a Megvilágosodás útjának világszerte elismert tanítója. Ötvenévnyi pszichiáteri tapasztalattal a háta mögött a tudatkutatás egyik vezető egyénisége, aki világszerte tartott előadásokat. Saját spirituális fejlődését előző műveiben már leírta, ennek rövid összefoglalása pedig e könyv zárófejezetében is olvasható.

Tartalomjegyzék:

Prológus

Előszó

Bevezetés

I. rész A spirituális átalakulás

Áttekintés

1. fejezet Elkötelezett nondualitás

2. fejezet A belső út

3. fejezet Eligazítás

4. fejezet A spirituális gyakorlat

5. fejezet Tisztázandó kérdések

6. fejezet A „megtapasztaló”

7. fejezet Borotvaélen

8. fejezet Teljesség kontra Semmi

II. rész Eszmecsere

9. fejezet Beszélgetések

10. fejezet A spiritualitás és a világ

11. fejezet Mesterek és tanítások

12. fejezet Az elkötelezett kereső

13. fejezet Az egóval/énnel való azonosulás meghaladása

14. fejezet Megvilágosodás: az Én jelenléte

15. fejezet Emelkedő tudatszintek

III. rész Függelékek

A függelék A fejezetek kalibrált igazságszintje

B függelék Tudattérkép

C függelék A tudatszintek kalibrálása

D függelék Bibliográfia

A szerzőről

Szerkesztő/Szerző: 
Rovat: