Dr. David R. Hawkins: ERŐ kontra erő

ERŐ kontra erő

Alcím:

Az igazság kiderítése és a tudatosság szintjei

A könyvben leírtak alapos megemésztése a mérések szerint átlagosan 35 ponttal növelheti az ember tudati szintjét. Mivel az átlagos emberi élet alatt bolygónk lakóinak tudati szintje csupán 5 ponttal nő, az egyén tudatosságának ez a növekedése már önmagában is óriási hasznot jelent. Azt pedig a korszerű elméleti fizika és a nemlineáris dinamika is kimutatta, hogy az egyéni szinten elért növekedés bizonyos mértékben a bolygón élő összes ember tudati szintjét növeli.

A tudatosabbá válás a legnagyobb ajándék, amit az ember a világnak adhat; ráadásul a hullámeffektus miatt ez az ajándék visszaszáll az ajándékozóra. Az emberiség egészének tudati szintje hosszú századokon keresztül a veszedelmes 190-es értéken stagnált, majd az 1980-as évek közepén, amint azt láthattuk, hirtelen felugrott a reményt keltő 204-es, majd később a 207-es értékre. Történelme során az emberiség most először áll „szilárd talajon”, ahonnan folytathatja a menetelést felfelé. Az új reménynek ez az ígérete a lehető legjobbkor érkezett.

*

Vajon milyen lenne egy olyan világban élni, ahol nem érdemes hazudni? Nem érdemes, mert bárki ellenőrizheti, hogy az adott állítás igaz-e vagy sem. Könyvével a világhírű, megvilágosodott, amerikai orvos pontosan erre ad lehetőséget! Mostantól kezdve tehát – a történelemben először – bármely állításról kideríthető, hogy az igaz-e vagy sem, és lemérhető bármely személy, szervezet vagy eszme valódi értéke. (Parlamenti választások idején nélkülözhetetlen segítség...) Nem véletlen hát, hogy dr. David Hawkins művét világszerte történelmi sarokkőnek tekintik.

*

„Az egyén elméje olyan, mint egy hatalmas adatbázishoz kapcsolódó számítógépes terminál... Ez az adatbázis a zsenialitás birodalma; miután pedig embernek lenni egyet jelent az adatbázisban való szerepléssel, ebből következik, hogy születése folytán mindenki hozzáférhet ehhez a zsenialitáshoz. Az adatbázisban tárolt korlátlan információkról bebizonyosodott, hogy azok néhány másodperc alatt bárki számára, bárhol és bármikor könnyedén elérhetők. Ez valóban döbbenetes felfedezés, amely az egyén és az egész emberiség életét megváltoztathatja, méghozzá szinte elképzelhetetlen módon és mértékben. Az adatbázist nem korlátozza sem tér, sem idő, sem az egyedi tudat...”

(részlet a könyvből)

*

„...különösen időszerű ... jelentősen hozzájárul azoknak a problémáknak a megértéséhez és kezelni tudásához, amelyekkel manapság szembe kell néznünk.”

Lee lacocca


„Csodálatos írás!... A szavaival ön örömet, szeretetet és együttérzést terjeszt. Mint tudja, ezeknek a gyümölcse a lelki béke.”

Teréz anya


„Lenyűgöző! Mestermunka! Életmű!”

Sheldon Deal, az Alkalmazott Kineziológia Nemzetközi Kollégiumának elnöke

A szerzőről

Dr. Hawkins nemzetközileg elismert spirituális tanító, szerző és előadó, aki előszeretettel foglalkozik olyan témákkal, mint a magas tudatállapotok, a tudatkutatás, vagy az Önvalónak, Isten jelenlétének felismerése.

Tartalomjegyzék

 • A szerzőről
 • A szerkesztő előszava
 • Előszó
 • Bevezetés
  • A tudás sarkalatos fejlődése
   • Attraktorok
   • Dominanciamezők
   • Kritikuspont-elemzés
   • Kauzalitás
 • Történet és módszertan
  • Történeti háttér
  • A tesztmódszer
  • A tesztmódszer használata e kutatásban
 • Teszteredmények és értelmezésük
  • A Tudattérkép ismertetése
 • Az emberi tudat szintjei
  • Energiaszint: 20 – szégyen
  • Energiaszint: 30 – bűntudat
  • Energiaszint: 100 – félelem
  • Energiaszint: 125 – vágyakozás
  • Energiaszint: 150 – harag
  • Energiaszint: 250 – pártatlanság
  • Energiaszint: 310 – hajlandóság
  • Energiaszint: 350 – elfogadás
  • Energiaszint: 540 – öröm
  • Energiaszint: 600 – béke
  • Energiaszint: 700 és 1000 közötti – megvilágosodás
 • A tudati szintek szociális eloszlása
  • Általános leírás
  • Kulturális összefüggések
 • Új kilátások a kutatásban
  • Szociális problémák
  • Tudományos és ipari kutatás
  • Teológiai, ismeretelméleti és filozófiai kutatások
  • Kritikuspont-elemzés a mindennapokban
  • Jelenkori és múltbeli események
  • Egészségügyi kutatás
  • Kereskedelem
  • Tudomány és kutatás
  • Klinikai munka
  • Oktatás
  • Spiritualitás
 • Az erő forrása
  • erő kontra erő
  • Az emberi attitűdök erőmintázatai
 • Az erő a politikában
 • Az erő a piacon
  • A hatékonyság sokba kerülhet
 • Az erő és a sport
  • A büszkeség és a sport
 • A szociális erő és az emberi szellem
  • A 12 lépéses programok ereje
  • A Névtelen Alkoholisták (AA) története
 • Az erő a művészetben
 • A zsenialitás és a kreativitás ereje
  • A siker túlélése
  • Az erő és a testi egészség
  • A jóllét és a betegség
  • A tudat adatbázisa
  • A tudat fejlődése
  • A tiszta tudat vizsgálata
  • A tiszta tudat jellemzői
  • A magasabb szintű tudatosság elismerése napjainkban
 • Spirituális küzdelem
 • Az igazság keresése
  • Kereszténység
  • Buddhizmus
  • Hinduizmus
  • Judaizmus
  • Iszlám
 • Végkövetkeztetés
 • „A” függelék
 • „B” függelék
  • 3. lépés
  • 4. lépés
  • 5. lépés
 • „C” függelék
 • Jegyzetek
  • II. fejezet: Történet és módszertan
  • IV. fejezet: Az emberi tudat szintjei
  • V. fejezet: A tudati szintek szociális eloszlása
  • VI. fejezet: Új kilátások a kutatásban
  • VII. fejezet: Kritikuspont-elemzés a mindennapokban
  • IX. fejezet: Az emberi attitűdök erőmintázatai
  • X. fejezet: Az erő a politikában
  • XI. fejezet: Az erő a kereskedelemben
  • XII. fejezet: Az erő és a sport
  • XIII. fejezet: Szociális erő és az emberi szellem
  • XV. fejezet: A zsenialitás és a kreativitás ereje
  • XVII. fejezet: Az erő és a testi egészség
  • XVIII. fejezet: A jóllét és a betegség
  • XX. fejezet: A tudat fejlődése
  • XXI. fejezet: A tiszta tudat vizsgálata
  • XXII. fejezet: Spirituális küzdelem
  • XXIII. fejezet: Az igazság keresése
  • XXIV. fejezet: Végkövetkeztetés
 • Kifejezések
 • Bibliográfia
Szerkesztő/Szerző: 
Rovat: