Szerző, témacsoport

Harmóniában létezem

Merkabah

Az Önvaló válaszol

Az Élet-támogató Kvantum Energia könyve

Önvaló oldal a Facebook-on

Bhagavad Gita

Bhagavad Gita

A Bhagavad-gíta (szanszkrit, eredeti írásmóddal भगवद् गीता, ISO: Bhagavad-gītā) szanszkrit filozófiai költemény, a hindu vallás legszentebb könyve. A cím magyar jelentése: „A magasztos szózata”.

A Bhagavad-gíta a védikus irodalom egyik alapműve, a védikus irodalom filozófiájának összefoglalása. Eredetileg a Mahábhárata című eposz része (a Bhísma-parva könyv 25-42. fejezetei, mintegy 700 vers), de önállóan talán még nagyobb hírnévre tett szert, mint a teljes mű. Jelentősége a hinduizmuson belül hasonló mértékű, mint a keresztény vallásban az Újszövetségé. A Bhagavad-gíta az Upanisadok és a Védánta-szútra mellett az ind filozófia harmadik legfontosabb forrásanyaga. Filozófiai mélységeire nemcsak Keleten figyeltek fel, hanem a nyugati világban is sok gondolkodó nagyra értékelte – például Hegel és Albert Einstein.

Tartalomjegyzék

Első fejezet

Hadiszemle a kuruksetrai csatamezőn

Második fejezet

A Bhagavad-gita tartalmának kivonata

Harmadik fejezet

Karma-yoga

Negyedik fejezet

Transzcendentális tudás

Ötödik fejezet

Karma yoga – cselekvés a Krsna-tudatban

Hatodik fejezet

Dhyana-yoga

Hetedik fejezet

Az Abszolútról szóló tudás

Nyolcadik fejezet

A Legfelsőbb elérése

Kilencedik fejezet

A legbizalmasabb tudás

Tizedik fejezet

Az Abszolút fensége

Tizenegyedik fejezet

Az univerzális forma

Tizenkettedik fejezet

Az odaadó szolgálat

Tizenharmadik fejezet

A prakrti, a purusa és a tudat

Tizennegyedik fejezet

Az anyagi természet három kötőereje

Tizenötödik fejezet

A Legfelsőbb Úrról szóló yoga

Tizenhatodik fejezet

Az isteni és démoni természet

Tizenhetedik fejezet

A háromféle hit

Tizennyolcadik fejezet

Végkövetkeztetés – a tökéletes lemondás

epub fájl: 

pdf fájl: 

Rovat: