Michael Talbot: Holografikus univerzum

Holografikus univerzum

„Az elképzelés, hogy a Világmindenség egy egységes mezőként mind az Anyagot, mind a Tudatosságot magában foglaló hatalmas hologram, biztosan izgalomba hoz mindenkit, aki már feltette magának az ominózus kérdést: „Mi a valóság?” E könyv megválaszolhatja ezt a kérdést, egyszer és mindenkorra, mindenki számára.”

– Fred Alan Wolf Ph.D. a Megtenni a kvantum ugrást írója és a Mi a ... (füttyöt) tudunk film és könyv sztárja.

Manapság már mindenki ismeri a hologramokat, a lézerekkel kivetített háromdimenziós képeket. Most, két élenjáró gondolkodó – a Londoni Egyetem fizikusa, David Bohm, Einstein korábbi támogatottja, és a világ jelenleg egyik legelismertebb kvantumfizikusa, valamint a Stanford Egyetem neurofiziológusa, Karl Pribram, modern agyfelfogásunk egyik megalapítója – hiszi, hogy a Világegyetem maga egy óriási hologram, szó szerint egyfajta kép vagy elmeszülemény, amit legalábbis részben az emberi elme hoz létre. Ez a figyelemreméltó újfajta Univerzum-látásmód megmagyarázza nemcsak a fizika mindezidáig megoldatlan rejtélyeit, hanem az olyan titokzatos jelenségeket is, mint a telepátia, testen kívüli élmények, halálközeli élmények, „tisztánlátó” álmok, sőt a vallásos, spirituális élményeket is, mint az egység érzését a Világmindenséggel, valamint a csodálatos gyógyulásokat.

„Iszonyú nagy szükségünk van új valóság-modellekre, hogy lángra lobbantsuk a képzeletet, hogy megtudjuk, mi lehetséges, és hogy új látomásokat adjon nekünk, hogy mi a helyünk a Világmindenségben. Michael Talbot Holografíkus univerzuma megteszi ezt. Elgondolkodásra késztető ébresztő trombitaszó, egy kalandra hívás. Amennyiben meg akarod tartani az elképzelésed, miszerint a tudomány bebizonyította, hogy „minden gépies”, és nincs hely az Univerzumban a tudat, a lélek, a Szellem számára – nos akkor ne olvasd el ezt a könyvet”

– Larry Dossey, MD., Az Idő, Tér, Orvostudomány szerzője

„Egy ideje a tudomány közelít a józan gondolkodáshoz, végre elkezdett foglalkozni a tapasztalattal, megerősíti a széleskörűen elterjedt gyanút, hogy a dolgok sokkal inkább összekapcsolódottak, mint azt a hagyományos fizika keretei valaha is megengedték A Holografikus Univerzum e folyamat elegáns megerősítése, egy mentőkötél. Segít hidat verni az elme és anyag, köztünk és a Világmindenség többi része között nyílt mesterséges szakadék fölött.”

– Lyall Watson, a Természetfölötti írója

Michael Talbot a Miszticizmus és az új fizika, valamint a Kvantumon túl című könyvek szerzője.

Tartalomjegyzék

Köszönetnyilvánítás

Bevezetés

ELSŐ RÉSZ - A VALÓSÁG EGY FIGYELEMREMÉLTÓ ÚJ SZEMLÉLETE

1 - Az agy mint hologram

Az áttörés

A látás is holografikus

A holografikus agymodell által megmagyarázott további rejtélyek

A holografikus agy kísérleti megerősítése

A hologram matematikai nyelvezete

A táncos mint hullámforma

A tudományos közösség reakciója

Pribram találkozik Bohmmal

2 - A Világegyetem mint hologram

Bohm és az összefonódottság

Az élő elektrontenger

Bohm csalódása

Új tér, és a golyó, ami megölte Lincolnt

Ha tudni szeretnéd hol vagy, kérdezd meg a helynélkülieket

Lépj be a hologramba

Burkolt rendezettségek és kifejezett valóságok

Minden dolog osztatlan egysége

A tudatosság mint az anyag finomabb formája

Trilliónyi atombomba ereje a tér minden köbcentiméterében

Bohm holografikus univerzumának kísérleti támogatása

A fizikus közösség reakciója

Pribram és Bohm együtt

MÁSODIK RÉSZ - ELME ÉS TEST

3 - Holografikus modell és pszichológia

Álmok és a holografikus Világmindenség

Elmebetegség és a burkolt rendezettség

Lucid álmok és párhuzamos univerzumok

Elcsípni egy utazást a végtelen földalattin

Holotropikus terápia

A gondolat örvényei és a tudathasadásos személyiség

Hiba a valóság anyagában

4 - Holografikusnak éneklem a testet

Az elme kosárlabdajátéka

Az egészség és betegség közötti elválasztás hiánya

Az égvilágon semmi gyógyító ereje

Forró kályhára tett hógolyóként olvadó daganatok

Működik ténylegesen bármilyen orvosság?

Több személyiség kihatása az egészségügyre

Terhesség, szervátültetések, és a genetikai szint megcsapolása

Vallási/spirituális hiteinkben megtestesült hiteink

Agyon kívülre vetített képek

Ismert és ismeretlen törvények

Akupunkturás rendszerek és a kis ember a fülben

Használni a holografikus agy képességeit

5 - Egy marék csoda

Szellem a gépezetben

Amikor a pszichokinézis nagyobb méreteket ölt

Tömeg pszichokinézis a tizennyolcadik századi Franciaországban

A kozmikus mozgóképvetítő átprogramozása

A fizika törvényei, mint lehetséges és tényleges szokások és valóságok

Teremt a tudatosság atomi méret alatti részecskéket, vagy nem, ez itt a kérdés

Kaphatsz a semmiért valamit

Megváltoztatni az egész képet

Mit jelent mindez?

6 - Holografikusan látni

Az emberi energiamező

Az emberi elme energiamezeje

Az emberi energiamezőt látó orvosok

Káosz holografikus minták

Miből van az emberi energiamező?

Háromdimenziós képek az aurában

Képek az aurában

Holografikus testfelmérés

Röntgen látás

A belső látás és a sámánizmus

Az energiamező, mint kozmikus modell

Résztvevő valóság

Az elme és az emberi energiamező

HARMADIK RÉSZ - TÉR ÉS IDŐ

7 - Idő az elmén kívül

A múlt, mint hologram

Árnyak a múltból

A holografikus jövő

Mindannyian előre látók vagyunk

A hit holougrásai

A lélek homályos állománya

A gondolat mint alkotó

Valami mélyebb jelenlétére utaló jel

A három utolsó bizonyítékdarab

8 - Utazás a szuperhologramban

A testen kívüli élmény mint holografikus jelenség

Halálközeli élmény

A halálközeli élmények holografikus magyarázata

A mennyország mint hologram

Azonnali tudás

Élettervek és párhuzamos időpályák

Ehetsz, de nem muszáj

Információ a halálközeli birodalomról más forrásokból

Sehol földje

Intelligens és összehangolt fényábrák

Még több utalás a fényre

Túlélés a végtelenben

Tagadhatatlan szellemi kisugárzás

Kik azok a fénylények?

Az omnijektív világmindenség

9 - Visszatérés az álomidőhöz

A gyertya és a lézer

A holografikus elképzelés jövője

A tudomány alapvető átstrukturálásának szükségessége

Evolúciós lökés a magasabb tudatosság irányába

Hivatkozott irodalom

Dátum: 
1991
Video: 
Michael Talbot: Holografikus univerzum
Szerkesztő/Szerző: