Amit Goswami: Képzelt ablak

Amit Goswami: Képzelt ablak

Alcím:

Egy kvantumfizikus útmutatója a megvilágosodáshoz

„Miután csaknem egy évszázada igyekszünk megfejteni az anyag titkait a kvantumfizika segítségével, világossá vált, hogy az elmélet önmagában nem tökéletes; a tudatos megfigyelővel kell kiegészítenünk. Így tárul fel a képzelet ablaka, annak a lehetősége, hogy a tudományba bevezessük a tudatot mint minden létezés okát és egy új tudományos paradigma alapját.”

Ezzel kezdődik Amit Goswami kvantumfizikusnak a tudomány és a spiritualitás területén végzett úttörő munkája, amely Fritjof Capra klasszikus művének, A FIZIKA TAÓJÁnak szellemét követi. Capra átütő erejű munkája 1975-ben már megmutatta e két különálló valóság párhuzamait. Most ennek a fonalán elindulva, Goswami tovább megy: nem csupán párhuzamokról, hanem tökéletes egyesülésről beszél hihetetlenül közvetlen módon, hétköznapi nyelven, hasznos történetekkel és színes példákkal illusztrálva magyarázatát, mintha a Mindentudás egyetemének egyik legjobb előadásán ülnénk. Holisztikus világnézete a legalapvetőbb és legégetőbb kérdésekre is megadja a választ:

Ki vagyok én, és mi a célom az életben?

Ugyanaz-e az igazság a tudomány és a vallás számára?

Vajon a gondolatok valóságosak-e?

Miért történnek rossz dolgok a jó emberekkel?

Isten és az örök élet vajon csak a hit szüleménye-e, vagy bizonyíthatóan léteznek? Léteznek-e csodák?

Hogyan működik a test öngyógyító kreativitása?

Mivel magyarázható a spirituális gyakorlatok hatalma?

Hogyan tesznek szert egyes emberek olyan képességekre, amelyekkel meghaladják a fizika törvényeit?

Goswami brilliáns előadásmódban mutat rá, hogy az új tudomány miként igazolja azt, amit a misztikusok mindig is tudtak: vagyis hogy a tudat, nem pedig az anyag a létezés legvégső alapja. Egyesíti spirituális szívünket tudományos elménkkel, miközben játékosan eszünkbe idéz Einsteintől Forrest Gumpig mindenkit, aki számít.

Az elmúlt huszonöt évben számos könyv próbálta meg egyesíteni Keletet és Nyugatot, összeegyeztetni a nirvánát a magfizikával. Egyikük sem jutott el odáig, mint Goswami professzor: aligha juthat eszünkbe olyan „nagy kérdés”, amelyet ne tudna meglepően meggyőző módon megvilágítani. Önnek is vannak kérdései? Keresse meg a válaszokat itt, a KÉPZELT ABLAKban, amely megmutatja, hogy az új tudomány elveinek alkalmazásával valóban megszabadult létezőként élhet a világon.

Tartalomjegyzék:

Deepak Chopra előszava

1. Kvantumjóga: összeegyeztethető-e a tudomány és a szellemiség?

Az összeegyeztetés alapjának keresése

A metafizika integrációja

A kozmológiák integrációja

A módszertanok integrációja

A szellemi hagyományok integrációja

I. rész A Kvantumugrás

2. A materialista ontológia alkonya

A folytonosságon túl: kvantumugrások

A determinizmuson túl: határozatlanság, valószínűség és lehetőség

A lokalitáson túl: a nem lokális kvantumkapcsolatok és a transzcendencia

Objektivitás, materializmus és a másodlagos jelenségek elve

3. Mi teremtjük-e a saját valóságunkat?

Mindannyian Azok vagyunk: az önmagára vonatkoztató tudat

Az egyetlen tudat

A két én meséje: egység és elkülönültség

Kreativitás és kondicionáltság

A korrespondenciaelv

4. Kvantumkérdések és válaszok

Alapvető kvantumfizikai kérdések

Metafizikai és társadalompolitikai kérdések

Az agyról

II. rész Az új kozmológia

5. A tudományos és a szellemi kozmológiák összehangolása

Kvantumkozmosz és kvantumészlelés

A késleltetett választás kísérlete

Az erős antropikus elv

6. A tudat szerepe az evolúcióban

A tanulási szintek és az evolúció

Bizonyíték a biológia kvantumjellegére

7. Az új tudomány a szent kozmológia mellett

A megismerés: felismerés

A vitális test

A lényegi test és a matematikai platonizmus

Involúció és evolúció: alászállás és felemelkedés

8. A reinkarnáció szelleme és tudománya

A haldokló látomásai és a halálközeli élmények

Testetlen lények

9. Kozmológiai kérdések és válaszok

Egyszerűség

Dualizmus

A vitális test

Csodák

Társadalom-lélektani kérdések

A tudomány és a lét nagy láncolata

III. rész A kreativitás és a tudomány szerepe a szellemi úton

10. Belső kreativitás

A tudomány mint külső, a vallás mint belső kreativitás

A belső utazás: túl az egón

Belső kreativitás: a kezdet

A tudás útja

A meditáció és a szamádhi útja

Odaadó szolgálat és a cselekvés útja

Melyik az én utam?

Utak és a nagy szellemi hagyományok

11. A szertartások és az etika tudománya

A tett és a tett gyümölcse

Etika és tudomány

Etika és szeretet a szellemi gyakorlatban

Az elme feletti etika

12. A szellemi utazás

Akadályok

Dharma és szvadharma

A fejlődő kvantummonád

Archetípusok kezelése

Árnyék archetípusának feldolgozása

13. A vitális test teremtő ereje és a tantra jelentősége

Kvantumgyógyászat

Gyógyulás és a kreativitás folyamata

A test kreativitásának megnyilvánulása az egészséges emberben

Harcművészetek

Az érzelmek központjai: a csakrák

Az árnyék megtisztítása

A test kreatív átalakítása

A teljessé válás jógája: test, elme és szellem egyesítése

14. A megszabadulás

Mennyi idő alatt érhetjük el a megszabadulást?

A megszabaduláson túl

A Legfelsőbb Elme

15. Egy kvantumfizikus útmutatója a megvilágosodáshoz

Első szakasz

Második szakasz

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Ötödik szakasz

EPILÓGUS - Az integráció politikája

Helyettesítheti a tudomány a vallást?

Az új tudós és a szellemi átalakulás

Érdemes lenne-e egyesíteni a vallásokat?

Összevonjuk az egyházat és az államot?

Irodalom

Szerkesztő/Szerző: