Dr. David R. Hawkins

David R. Hawkins (1927. június 3.–2012. szeptember 19.) 1952 óta dolgozott pszichiáterként, s az American Psychiatric Association (Amerikai Pszichiátriai Társaság) örökös tagja. Széles körben elismert terapeuta és oktató, jó néhány közismert televíziós műsorban szerepelt. Számos tudományos cikk és videokazetta szerzője, s a Nobel-díjas Linus Paulinggal együtt írta meg az Orthomolecular Psychiatry (Ortomolekuláris pszichiátria) című könyvet. Változatos kutatói és oktatói tevékenységéről részletes leírás található a Who’s Who in America (Ki kicsoda Amerikában?) című kiadványban.

Dr. Hawkins nemzetközileg elismert spirituális tanító, szerző és előadó, aki előszeretettel foglalkozik olyan témákkal, mint a magas tudatállapotok, a tudatkutatás, vagy az Önvalónak, Isten jelenlétének felismerése.

Megjelent műveit és előadásait széles körben egyedülállónak tartják abban az értelemben, hogy egy tudományos és kutatói háttérrel rendelkező személy utólag képes volt tisztán és érthetően szavakba önteni, és elmagyarázni a nagyon magas spirituális tudatosság megjelenésének rendkívüli jelenségét.

Dr. David R. Hawkins magyarul megjelent könyvei:

  • ERŐ kontra erő – Az igazság kiderítése és a tudatosság szintjei / Power vs. Force: The Hidden Determinants of Human Behavior, 1985

  • A valódi Én hatalma / A Mindenség szeme / The Eye of the I, 2001

  • ÉN: Valóság és szubjektivitás / I: Reality and Subjectivity, 2003

  • Isten jelenlétének felfedezése – Elkötelezett nondualitás / Discovery of the Presence of God, 2006

  • A tudatszintek meghaladása / Transcending the Levels of Consciousness: The Stairway to Enlightenment, 2006

  • Gyógyulás és felépülés / Healing and Recovery, 2009

  • Az ego FELOLDÁSA, RÁÉBREDÉS az Énre / Dissolving the Ego, Realizing the Self, 2011

  • A megvilágosodás útján – 365 napi elmélkedés / Along the Path to Enlightenment: 365 Daily Reflections from David R. Hawkins, 2011

  • Elengedés – Az önátadás útja / Letting Go: The Pathway of Surrender, 2012

  • Valóság, spiritualitás és a modern ember / Reality, Spirituality and Modern Man, 2013


A kineziológiai izomtesztelés folyamata
Kineziológiai izomteszt ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A tudat energiamezeje kiterjedésében végtelen. Bizonyos jellegzetes szintjei összefüggésben állnak az emberi tudattal, amelyet 1-től 1000-ig kalibráltunk (lásd  Dr. David R. Hawkins: Elengedés „A” függelék: A tudattérkép). Ezek az energiamezők tükrözik és uralják az emberi tudatot. A világegyetemben minden egy bizonyos rezgést vagy másképpen mondva parányi energiamezőt bocsát ki, amely a tudatmezőben végleg fennmarad, így a valaha élt összes személlyel vagy élőlénnyel kapcsolatban minden részlet – bármilyen esemény, gondolat, tett, érzés vagy hozzáállás – örökre megőrződik, és mint ilyen, a jelenben és a jövőben is előhívható. AZ ELJÁRÁS Az izomteszt-reakció egy konkrét ingerre adott egyszerű „igen” vagy „nem igen” (nem) válasz. Az...
Dr. David R. Hawkins: A Valódi ÉN hatalma
A Valódi ÉN hatalma Alcímek: Tapasztald meg a teljességet! A megvilágosodás magas szintű állapotai Az Erő kontra erő című kötet folytatása Dr. Hawkins könyve roppant nagy területet ölel fel. Nem csak a hagyományosan megvilágosodásnak nevezett állapot részletes leírását tartalmazza, hanem elsőként mutatja be és helyezi új megvilágításba az ilyen jellegű ismeretek összefüggéseit az elme és az értelem számára is megragadható formában. Noha a megvilágosodás nagy talánya – amit hagyományosan a „kettősség és nem-kettősség ellentétének meghaladásaként' fogalmaznak meg – homályosan hangzik, a könyv elolvasása után a rejtély önmagától megoldódik. Kísérletek bizonyítják, hogy jelentős mértékben fejlődött és magasabb lett mindazoknak a tudatszintje, akik kapcsolatba kerültek ezzel az...
Dr. David R. Hawkins: Elengedés
Elengedés Alcím: Az önátadás útja Szolgálja ez a könyv a megvilágosodáshoz vezető utat, az Önvaló előtti akadályok felszámolását! Ez a könyv egy olyan mechanizmussal szolgál, amelynek segítségével kibontakoztathatjuk a boldogság, a siker, az egészség, a jó közérzet, az intuíció, a feltétel nélküli szeretet, a szépség, a lelki béke és a kreativitás belső lehetőségeit. Ezek az állapotok és lehetőségek mindnyájunkban ott rejlenek, sem külső körülményektől, sem pedig egyéni jellegzetességektől nem függnek, és nem igényelnek semmilyen vallási rendszerbe vetett hitet sem. Nincs olyan csoport vagy rendszer, amely a belső békét sajátjának mondhatná, mivel ez a minőség eredendően az emberi lélekhez tartozik. A nagy tanítók, bölcsek és szentek egyetemes üzenete ugyancsak ez: „A mennyek...
Dr. David R. Hawkins: ERŐ kontra erő
ERŐ kontra erő Alcím: Az igazság kiderítése és a tudatosság szintjei A könyvben leírtak alapos megemésztése a mérések szerint átlagosan 35 ponttal növelheti az ember tudati szintjét. Mivel az átlagos emberi élet alatt bolygónk lakóinak tudati szintje csupán 5 ponttal nő, az egyén tudatosságának ez a növekedése már önmagában is óriási hasznot jelent. Azt pedig a korszerű elméleti fizika és a nemlineáris dinamika is kimutatta, hogy az egyéni szinten elért növekedés bizonyos mértékben a bolygón élő összes ember tudati szintjét növeli. A tudatosabbá válás a legnagyobb ajándék, amit az ember a világnak adhat; ráadásul a hullámeffektus miatt ez az ajándék visszaszáll az ajándékozóra. Az emberiség egészének tudati szintje hosszú századokon keresztül a veszedelmes 190-es értéken stagnált,...
Dr. David R. Hawkins: Gyógyulás és felépülés
Gyógyulás és felépülés A tudatkutatás felfedezésein alapuló sorozat e nyolcadik kötete azoknak az előadásoknak a nyomán készült, amelyekre A csodák tanítása című könyv eredeti kiadója, valamint olyan önsegítő csoportok tagjai kérték fel a szerzőt, mint az Anonim Alkoholisták, A csodák tanítása tanulócsoport, az Attitudinális Gyógyítás Központjai, más rehabilitációs csoportok és számos klinikai szakorvos. Társadalmunk állandó stresszhatás alatt, szorongásban, félelemben, fájdalomban, szenvedésben, a depresszió és az aggodalmak szorításában él. Az alkoholizmus, a kábítószer-függőség, az elhízás, a szexuális gondok és a rák a hírműsorok állandó témáját képezik. Az emberiségnek általában nagyon kevés információ áll a rendelkezésére arról, hogyan viszonyuljon az élet kihívásaihoz anélkül, hogy...
Dr. David R. Hawkins: Isten jelenlétének felfedezése
Isten jelenlétének felfedezése Alcím: Elkötelezett nondualitás A ​szerző sorozatban megjelent könyvei közül e hatodikban végső formába önti, és még világosabbá teszi a „Megvilágosodás” állapotának valódi mibenlétét, lényegét. Bár a magyarázat és a kontextusba helyezés végett az író a tudatkutatáshoz folyamodik, ez elsősorban a komoly spirituális keresőnek szánt tankönyv. Olyan információkat fed fel, amelyekről csak azok tudnak, akik az egón felülemelkedve megvilágosodtak. Nem más ez, mint az „én”-től az „Én”-ig vezető belső út, és az egymást követő állapotok leírása az olvasó Megvilágosodását szolgálja. A misztikus szubjektív állapotait mindig nagy érdeklődés övezte, de a történelem során eddig még nem tisztázták annyira, amennyire ez a félig-meddig önéletrajzi beszámoló teszi. Ez a leírás...
Hawkins tanítások
Dr. David R. Hawkins Dr. David R. Hawkins tanításai tele vannak szeretettel, bölcsességgel, kozmikus humorral...
Tudatszintek és azok ellensúlyozó hatása
Tudatszintek és azok ellensúlyozó hatása „...Igaz, hogy a világ lakosságának mindössze 15%-a áll a kritikus 200-as tudati szint felett, e 15% együttes energiája mégis elegendő ahhoz, hogy ellensúlyozza a fennmaradó 85% negativitását. Mivel az erő skálája logaritmikusan növekszik, egyetlen 1000-es tudati szinten álló avatár is már tökéletesen ellensúlyozza az egész emberiség teljes negativitását. A kineziológiai teszteléssel az alábbi képen jelzett eredményeket kaptuk. Ha nem létezne ez a fajta ellensúlyozás, az emberiség pusztán az ellenállásba nem ütköző negativitásának mérhetetlen tömege miatt elpusztítaná önmagát. A szerető gondolat (10-35 millió mikrowatt) és a félelemmel teli gondolat (10-750 millió mikrowatt) energiája közötti különbség az emberi képzelet számára szinte felfoghatatlanul nagy. Az elemzésből azonban...
Vallások igazságszintjei
Vallások igazságszintjei Dr. David R. Hawkins és munkatársai kineziológiai tesztekkel állapították meg a vallások kezdeti, majd későbbi tanításainak igazságszintjét. Bármilyen cinikusan hangzik is első hallásra, be kell ismernünk, hogy a mindennapi használatban igazságnak azt nevezhetjük, ami a pillanatnyi észlelési szintünkön szubjektív módon meggyőzőnek tűnik. Alacsonyabb tudati szinteken az állításokat igazként fogadják el, még ha illogikusak és megalapozatlanok is, és olyan tanokat hirdetnek, amelyek sem intellektu­álisan, sem gyakorlati módon nem bizonyíthatók. E jelenség nem csupán a társadalom perifériáján élő elmebajosok esetében igaz. Ártatlan embe­reket ítélnek el és zárnak börtönbe nyilvánvalóan ostoba és elfogult tanúk vallomásai alapján; s mindez sokkal gyakrabban történik meg, mint azt...