Dr. David R. Hawkins

Dr. David R. HawkinsDavid R. Hawkins (1927. június 3.–2012. szeptember 19.) 1952 óta dolgozott pszichiáterként, s az American Psychiatric Association (Amerikai Pszichiátriai Társaság) örökös tagja. Széles körben elismert terapeuta és oktató, jó néhány közismert televíziós műsorban szerepelt. Számos tudományos cikk és videokazetta szerzője, s a Nobel-díjas Linus Paulinggal együtt írta meg az Orthomolecular Psychiatry (Ortomolekuláris pszichiátria) című könyvet. Változatos kutatói és oktatói tevékenységéről részletes leírás található a Who’s Who in America (Ki kicsoda Amerikában?) című kiadványban.

Dr. Hawkins nemzetközileg elismert spirituális tanító, szerző és előadó, aki előszeretettel foglalkozik olyan témákkal, mint a magas tudatállapotok, a tudatkutatás, vagy az Önvalónak, Isten jelenlétének felismerése.

Megjelent műveit és előadásait széles körben egyedülállónak tartják abban az értelemben, hogy egy tudományos és kutatói háttérrel rendelkező személy utólag képes volt tisztán és érthetően szavakba önteni, és elmagyarázni a nagyon magas spirituális tudatosság megjelenésének rendkívüli jelenségét.

Dr. David R. Hawkins magyarul megjelent könyvei:

 


 

A kineziológiai izomtesztelés folyamata

Kineziológiai izomteszt

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A tudat energiamezeje kiterjedésében végtelen. Bizonyos jellegzetes szintjei összefüggésben állnak az emberi tudattal, amelyet 1-től 1000-ig kalibráltunk (lásd  Dr. David R. Hawkins: Elengedés „A” függelék: A tudattérkép). Ezek az energiamezők tükrözik és uralják az emberi tudatot.

A világegyetemben minden egy bizonyos rezgést vagy másképpen mondva parányi energiamezőt bocsát ki, amely a tudatmezőben végleg fennmarad, így a valaha élt összes személlyel vagy élőlénnyel kapcsolatban minden részlet – bármilyen esemény, gondolat, tett, érzés vagy hozzáállás – örökre megőrződik, és mint ilyen, a jelenben és a jövőben is előhívható.

Szerkesztő/Szerző: 

Dr. David R. Hawkins - ÉN: Valóság és szubjektivitás

Dr. David R. Hawkins - ÉN: Valóság és szubjektivitás

FIGYELMEZTETÉS

A hagyományos vallás nézeteihez minden áron ragaszkodókat, illetve a spirituális szempontból bátortalanokat előre figyelmeztetjük, hogy a bemutatásra kerülő anyag felkavaró lehet, ezért jobb, ha nem olvassák el. A tanítások a komolyan elkötelezett spirituális tanítványnak szólnak, aki Istent a Megvilágosodásban keresi.

A Megvilágosodáshoz az abszolút igazságon át vezető út megerőltető, és minden hiedelemrendszer feladását feltételezi. A Végső Valóság csak a keresett Legfelsőbb „Énnel” együtt fedi fel önmagát.

A bemutatott anyag a Végtelen Én perspektíváját érvényesíti.

Tartalomjegyzék

A szerkesztő előszava

Előszó

Köszönetnyilvánítás

Figyelmeztetés

Szerkesztő/Szerző: 

Dr. David R. Hawkins: A megvilágosodás útján

Dr. David R. Hawkins: A megvilágosodás útján

A megvilágosodás felé vezető út minden lépése izgalmas, és lényegének feltárása elégtétellel jár. Ha kiragadjuk a kontextusból, bármely meglátás érthetetlennek tűnhet, sőt, fejtörést okozhat. Minden spirituális keresőnek vannak kulcsfontosságú felismerései, amelyek megvilágítják útját, és célba juttatják. Ez a kötet azoknak az igazságoknak a gyűjteménye, amelyek az ugrásszerű haladásnak a támpontjai. Bár a mennyországba sok út vezet, minden keresőnek meg kell találnia a saját útvonalát.

Még ha bonyolultnak tűnik is, mélyreható megértéssel feltárul az igazság lényege. Azt mondják, hogy tízezer út vezet Istenhez, azonban mindegyiken ugyanazokat a fontos lépéseket kell megtenni. Ez az, amiért az úton végigkísérő idézetek mindegyike oly értékesnek bizonyul.

— Jó utat!

Dr. David R. Hawkins

 

Szerkesztő/Szerző: 

Dr. David R. Hawkins: A tudatszintek meghaladása

A tudatszintek meghaladása

Alcím

Lépcső a megvilágosodáshoz

Ajánlás

Ezt a könyvet az emberi lélek felszabadításának szenteltük, hogy segítségével kitörhessen azoknak a külső és belső nehézségeknek és korlátoknak a fogságából, amelyekkel az emberiség küzd.

Tartalomjegyzék

AJÁNLÁS

TÁBLÁZATOK

PROLÓGUS

ELŐSZÓ

BEVEZETÉS

TUDATTÉRKÉP

I. rész - A 200 alatti kalibrációs szintek: Az ego

Áttekintés - A tudat fejlődése

1. fejezet - Szégyen: Kétségbeesés

2. fejezet - Bűntudat és bosszúvágyó gyűlölet

Szerkesztő/Szerző: 

Dr. David R. Hawkins: A Valódi ÉN hatalma

A Valódi ÉN hatalma

Alcímek:

Tapasztald meg a teljességet!

A megvilágosodás magas szintű állapotai

Az Erő kontra erő című kötet folytatása

Dr. Hawkins könyve roppant nagy területet ölel fel. Nem csak a hagyományosan megvilágosodásnak nevezett állapot részletes leírását tartalmazza, hanem elsőként mutatja be és helyezi új megvilágításba az ilyen jellegű ismeretek összefüggéseit az elme és az értelem számára is megragadható formában.

Szerkesztő/Szerző: 

Dr. David R. Hawkins: Az ego FELOLDÁSA, RÁÉBREDÉS az Énre

Dr. David R. Hawkins: Az ego FELOLDÁSA, RÁÉBREDÉS az Énre

Az élet egésze a tudat fejlődését tükrözi, kezdve az egyszerű baktériumoktól a világ Nagy Bölcseinek legmagasabb, megvilágosult szintjeivel bezárólag. Scott Jeffrey azt a hatalmas feladatot vállalta fel, hogy felvázolja a Nagy Út során felmerülő legfőbb felismeréseket. Ezek a szemelvények inspiráló és természetszerűen átalakító hatásúak, amelyek lerövidítik a Megvilágosodáshoz vezető utat. Bármelyikük teljes megértése az összes többit tisztázza. Ez az a nagy utazás, amely az olvasót a látszólag e világitól Isten Dicsőségének Felismeréséig emeli fel.

— Dr. David R. Hawkins

Tartalomjegyzék

Előszó

Bevezetés

I. rész: Az „én” (ego/elme)

1: Az „ego” természete

2: Az „elme” természete

Szerkesztő/Szerző: 

Dr. David R. Hawkins: Elengedés

Elengedés

Alcím:

Az önátadás útja

Szolgálja ez a könyv a megvilágosodáshoz vezető utat, az Önvaló előtti akadályok felszámolását!

Szerkesztő/Szerző: 

Dr. David R. Hawkins: ERŐ kontra erő

ERŐ kontra erő

Alcím:

Az igazság kiderítése és a tudatosság szintjei

A könyvben leírtak alapos megemésztése a mérések szerint átlagosan 35 ponttal növelheti az ember tudati szintjét. Mivel az átlagos emberi élet alatt bolygónk lakóinak tudati szintje csupán 5 ponttal nő, az egyén tudatosságának ez a növekedése már önmagában is óriási hasznot jelent. Azt pedig a korszerű elméleti fizika és a nemlineáris dinamika is kimutatta, hogy az egyéni szinten elért növekedés bizonyos mértékben a bolygón élő összes ember tudati szintjét növeli.

Szerkesztő/Szerző: 

Dr. David R. Hawkins: Gyógyulás és felépülés

Gyógyulás és felépülés

A tudatkutatás felfedezésein alapuló sorozat e nyolcadik kötete azoknak az előadásoknak a nyomán készült, amelyekre A csodák tanítása című könyv eredeti kiadója, valamint olyan önsegítő csoportok tagjai kérték fel a szerzőt, mint az Anonim Alkoholisták, A csodák tanítása tanulócsoport, az Attitudinális Gyógyítás Központjai, más rehabilitációs csoportok és számos klinikai szakorvos.

Társadalmunk állandó stresszhatás alatt, szorongásban, félelemben, fájdalomban, szenvedésben, a depresszió és az aggodalmak szorításában él. Az alkoholizmus, a kábítószer-függőség, az elhízás, a szexuális gondok és a rák a hírműsorok állandó témáját képezik. Az emberiségnek általában nagyon kevés információ áll a rendelkezésére arról, hogyan viszonyuljon az élet kihívásaihoz anélkül, hogy gyógyszerekhez, műtéthez vagy tanácsadáshoz folyamodna.

Szerkesztő/Szerző: 

Dr. David R. Hawkins: Isten jelenlétének felfedezése

Isten jelenlétének felfedezése

Alcím:

Elkötelezett nondualitás

A ​szerző sorozatban megjelent könyvei közül e hatodikban végső formába önti, és még világosabbá teszi a „Megvilágosodás” állapotának valódi mibenlétét, lényegét. Bár a magyarázat és a kontextusba helyezés végett az író a tudatkutatáshoz folyamodik, ez elsősorban a komoly spirituális keresőnek szánt tankönyv. Olyan információkat fed fel, amelyekről csak azok tudnak, akik az egón felülemelkedve megvilágosodtak.

Nem más ez, mint az „én”-től az „Én”-ig vezető belső út, és az egymást követő állapotok leírása az olvasó Megvilágosodását szolgálja.

Szerkesztő/Szerző: 

Dr. David R. Hawkins: Valóság, spiritualitás és a modern ember

Valóság, spiritualitás és a modern ember

Jelen könyv a tudatkutatás felfedezésein alapuló sorozat hetedik kötete. Nemcsak azt írja le részletesen, hogy miként tegyünk különbséget igaz és hamis közt, hanem azt is, hogy miként különítsük el a látszat illúzióját a belső valóság igazi lényegétől.

A szöveg elmagyarázza, hogyan válasszuk külön az észlelést a lényegtől, és ezáltal képessé teszi az olvasót arra, hogy olyan félreértéseket tisztázzon, illetve olyan klasszikus rejtélyeknek járjon a végére, amelyek évszázadok óta teszik próbára az emberiséget és ejtik zavarba a történelem legélesebb elméit is.

Szerkesztő/Szerző: 

Hawkins tanítások

Dr. David R. Hawkins

Dr. David R. Hawkins tanításai tele vannak szeretettel, bölcsességgel, kozmikus humorral...

Szerkesztő/Szerző: 

Isten szolgája

Isten szolgájának lenni azt jelenti, hogy az Isteni Útmutatáshoz igazodunk, ami oda vezet, hogy inkább az Én-t tartjuk szem előtt, mint azt, hogy az én és a világ elvárásainak megfeleljünk.

Tudatszintek és azok ellensúlyozó hatása

Tudatszintek és azok ellensúlyozó hatása
„...Igaz, hogy a világ lakosságának mindössze 15%-a áll a kritikus 200-as tudati szint felett, e 15% együttes energiája mégis elegendő ahhoz, hogy ellensúlyozza a fennmaradó 85% negativitását. Mivel az erő skálája logaritmikusan növekszik, egyetlen 1000-es tudati szinten álló avatár is már tökéletesen ellensúlyozza az egész emberiség teljes negativitását. A kineziológiai teszteléssel az alábbi képen jelzett eredményeket kaptuk.
Szerkesztő/Szerző: 

Vallások igazságszintjei

Vallások igazságszintjei

Dr. David R. Hawkins és munkatársai kineziológiai tesztekkel állapították meg a vallások kezdeti, majd későbbi tanításainak igazságszintjét.

Szerkesztő/Szerző: